Claudia Reiner aangesteld als nieuwe voorzitter Platform Duurzame Huisvesting

0

Vanmorgen is Claudia Reiner unaniem aangenomen als nieuwe voorzitter van het Platform Duurzame Huisvesting. Daarmee vervangt zij Maarten Dansen van de DGBC die afgelopen twee jaar voorzitter is geweest van het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen.

Uitwerken van Energieakkoord
Platformleden staan voor het integreren van duurzaamheid in hun eigen organisatie. Daarnaast activeren zij hun achterban door oplossingen aan te dragen en producten te ontwikkelen die ondersteunen en verduidelijking geven bij de verduurzaming van de huisvestingsketen. Zo speelt het Platform bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de uitwerking van het Energieakkoord. Alle platformleden benadrukken dat samenwerking in de keten cruciaal is. Alleen door samen te werken kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingsketen.

Reiner
Claudia Reiner is een ervaren bestuurder onder andere door haar rol als vicevoorzitter bij UNETO-VNI. Ze kijkt er naar uit om ook het Platform Duurzame Huisvesting voor te gaan zitten. Claudia Reiner: “Ik heb bewondering voor de kracht van het Platform mede bepaald door de onafhankelijke positie in combinatie met de sterke borging door de nauwe samenwerking met de overheid.” Ze ziet er naar uit om een vertaalslag naar meer actiegericht werken te maken, waarbij een shift plaats kan vinden van een interne focus van het platform, naar een externe focus.

Claudia is een visionair en ziet grote kansen voor het Platform Duurzame Huisvesting: “Er ligt een grote kans voor het Platform om door middel van een bredere externe positionering de kracht van het Platform sterker te benadrukken. De communicatiekanalen van alle partners kunnen bijvoorbeeld breder benut worden. Op basis van meer exposure kunnen ook weer meer gebruikers geënthousiasmeerd worden voor de producten en diensten die op basis van de feedback van gebruikers weer doorontwikkeld kunnen worden.”

Claudia is de aangewezen persoon om deze kansen in werking te zetten en te begeleiden. Haar visie is dat verduurzaming van utiliteit bij uitstek over verandermanagement gaat: “Samenwerken in de keten lijkt bedrieglijk simpel en is onverwacht krachtig. Om goed samen te kunnen werken in de volledige bouw- en vastgoedketen is het van essentieel belang dat je een goed beeld hebt van de belangen van de andere partijen, en dat je die belangen weet samen te brengen. Dus naast goede techniek en voldoende budget is het samenwerkingsaspect met een gedeeld belang een nog te vaak onderbelichte succesfactor bij verduurzaming.”

Tools ontwikkelen
De samenwerking waar het Platform voor staat, komt concreet tot uiting in de verschillende tools en instrumenten die de platformleden samen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de Greenlease Menukaart, de Menukaart prestatiecontracten en het Greenlease dashboard die in voorgaande jaren door het platform zijn ontwikkeld. De kennis, ervaringen en producten die uit de samenwerking binnen het Platform Duurzame Huisvesting voortvloeien, worden middels marketing, communicatie en publiciteit zo breed mogelijk verspreid. In 2015 wordt de agendacommissie van het Platform Duurzame Huisvesting gevormd door Claudia Reiner; Guido Meijer; John Lens; Marcus Boesenach.

 

http://www.dgbc.nl/actueel/nieuwsarchief/claudia-reiner-aangesteld-als-nieuwe-voorzitter-platform-duurzame-huisvesting

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?