Nederlands Register Vastgoed Taxateurs benoemt Karel Schiffer tot voorzitter Centrale Raad

0

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft Karel Schiffer (1955) benoemd tot voorzitter van de Centrale Raad, het breed samengestelde orgaan dat verantwoordelijk is voor de besluitvorming over alle inhoudelijke zaken. Schiffer is door de vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van emeritus hoogleraar Pé Kohnstamm voorgedragen na een zorgvuldige selectieprocedure.

Het taxateursregister, dat eind vorig jaar werd ingeschreven in de Kamer van koophandel, is opgericht om een objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend taxateurs vastgoed. Aanleiding is het grote publieke belang van vastgoedwaarderingen.
“Wij zochten een voorzitter die goed bekend is met vastgoedwaardering, met een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen een proces van zelfregulering en die niet gebonden is aan taxatiekantoren, brancheorganisaties of andere stakeholders. Karel Schiffer past perfect bij dit profiel. Met 20 jaar ervaring als directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de uitvoerende organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), konden wij ons geen betere kandidaat wensen”, aldus Leijn de Wolf en Wim van ‘t Hoff, voorzitters van het overgangsbestuur.

“Het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs is een nieuw initiatief, met een groot maatschappelijk belang. Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen, en uitgevoerd worden door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende regels en richtlijnen. Het nieuwe persoonsregister levert daar een bijdrage aan. Als onafhankelijk voorzitter van de Centrale Raad, kan ik mede vormgeven aan dit nieuwe register”, aldus Karel Schiffer.

De Centrale Raad is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke zaken, zoals de vaststelling van gedrags- en beroepsregels, toelatings- en educatiestandaarden en de toepassing van taxatierichtlijnen op basis van IVS en EVS. De raad wordt samengesteld uit een brede groep van deskundige partijen die betrokken zijn bij het waarderen van vastgoed.

Het overgangsbestuur heeft, in overleg met de AFM en DNB, keuzes gemaakt ten aanzien van de samenstelling van het definitieve bestuur en de rolverdeling tussen het bestuur en de Centrale Raad. Het definitieve bestuur treedt in 2016 aan en zal bestaan uit onafhankelijke bestuurders, met als primaire verantwoordelijkheid het bewaken van de continuïteit van de stichting en de positie van het register in het maatschappelijk en economisch verkeer. Inhoudelijke onderwerpen worden vormgegeven door Expertcommissies van de ingeschreven taxateurs. Besluitvorming hierover is door het bestuur overgedragen aan de Centrale Raad.

Het inrichten van het taxateursregister is een complex en intensief zelfreguleringsproces. Aan dat proces wordt sinds medio 2014 gewerkt door NVM, NVR, VastgoedPRO, VBO Makelaar, VastgoedCert, RICS en SCVM. In de eerste helft van 2015 worden de eerste deelregisters opengesteld voor de inschrijving van taxateurs.

 

http://www.vastgoedcert.nl/nederlands-register-vastgoed-taxateurs-benoemt-karel-schiffer-tot-voorzitter-centrale-raad/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?