BPD Magazine: nieuw blad voor internationale belanghouders

0

Onder de naam ‘BPD Magazine’ verschijnt deze week een blad voor een speciale groep stakeholders van BPD in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het magazine vindt niet in het Engels, maar in elk van drie landstalen zijn weg naar gemeentelijke en financiële relaties. Met het toenemende Europese karakter van de organisatie heeft BPD behoefte aan een dergelijke internationale publicatie.

Impact vergrijzing op woningmarkt
In Nederland verschijnt BPD Magazine naast het blad NAW, dat zich met onderwerpen over integrale gebiedsontwikkeling richt op 14.000 Nederlandse relaties in de wereld van de overheid, corporaties, adviseurs en architecten.

BPD Magazine wil de lezers vooral inspireren met verhalen, fotoreportages en columns over relevante ontwikkelingen en trends in Europa. Het blad moet BPD helpen haar positionering als ervaren, deskundig, veelzijdig en internationaal gebiedsontwikkelaar verder te versterken.

In het eerste, honderd pagina’s tellende nummer van BPD Magazine onder meer aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing in Europa: welke impact heeft dit op de woningmarkt?

Daan Roosegaarde
Daarnaast gaan in een dubbelinterview CEO Walter de Boer en vermaard ontwerper Daan Roosegaarde dieper in de op de vraag of er tegenwoordig nog vrijheid is om de openbare ruimte te vullen? Verder een artikel over slimme technologie die tal van mogelijkheden biedt om de ouder wordende bevolking te ondersteunen, ook thuis. Als een voorbeeld van een ‘living environment’ wordt de Amersfoortse wijk Vathorst in beeld gebracht.

 

http://www.bpd.nl/over-bpd/nieuws/bpd-magazine-nieuw-blad-voor-internationale-belanghouders

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?