Tijdelijke rechtbank Amsterdam gegund

0

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de tijdelijke rechtbank Amsterdam gegund aan het consortium dpcp onder leiding van DuPrie bouw & ontwikkeling uit Leiden en ontwikkelaar cepezedprojects uit Delft.

Duurzaam gebruik van bouwmaterialen
De Rijksoverheid heeft vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog ingezet op het voorkomen van verspilling. Als belangrijk selectiecriterium gold daarom ook het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. Op dit punt heeft het dpcp-voorstel veel waardering geoogst. Niet alleen is op iedere schaal tot aan het volledige gebouw toe consequent gezocht naar mogelijkheden tot reductie, hergebruik en recycling van materialen, ook gebruikt het consortium zoveel mogelijk ‘donormaterialen’, wat verspilling minimaliseert. Zo onderzoekt dpcp onder meer het hergebruik van kanaalplaten uit sloopgebouwen voor realisatie van het vloersysteem. Na afloop van de gebruiksperiode is het gebouw in zijn geheel opnieuw te gebruiken op een andere locatie.

arnascomplex
Het nieuwbouwdeel van circa 5.400 m2 op het terrein van het bestaande Parnascomplex aan de Parnassusweg vormt samen met de torens F en E de tijdelijke rechtbank waarin een groot deel van de rechtspraak doorgaat tijdens de vijf jaar dat op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt gebouwd. Voor zowel de tijdelijke als permanente nieuwbouw vindt gedeeltelijke sloop van het bestaande complex plaats.

Consortium
Het consortium dpcp staat onder leiding van DuPrie bouw & ontwikkeling uit Leiden en ontwikkelaar cepezedprojects uit Delft; cepezed en cepezedinterieur zijn als architect en interieurarchitect betrokken. Andere betrokken partijen in het consortium zijn ingenieursbureau Linssen als installatieadviseur, IMd raadgevende ingenieurs als constructieadviseur en LBP|sight voor advies op het gebied van akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Schoonderbeek installatietechniek en Putman installaties zijn daarnaast betrokken als partijen voor de uitvoering en het onderhoud van de voorzieningen.

 

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2015/01/22/tijdelijke-rechtbank-amsterdam-gegund

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?