Grontmij Capital Consultants: Goede rendementsverwachtingen vastgoed vragen extra aandacht

0

Getriggerd door het herstel en de goede rendementen in 2014 neemt de belangstelling voor vastgoedbeleggingen de laatste tijd snel toe. Ook de verwachtingen voor 2015 zijn positief. Toch is het, juist vanwege de grotere vraag naar vastgoed, belangrijk om vastgoedportefeuilles te optimaliseren en een actueel vastgoedbeleid vast te stellen.

Grontmij Capital Consultants outlook voor 2015
In onderstaande tabel ziet u de rendementsverwachtingen van Grontmij Capital Consultants (GCC) voor 2015. Voor Nederland is GCC in 2015 over een breed beleggingsspectrum positief. Met uitzondering van kantoren en winkels op secundaire locaties. Opvallend is de snelle groei en grote internationale belangstelling voor Nederlandse woningfondsen en Europese logistiekfondsen. De volwassen vastgoedmarkt in het Verenigd Koninkrijk biedt het beste rendementsperspectief in Europa voor 2015. Maar ook Eurozonelanden zoals Spanje en Duitsland bieden interessante mogelijkheden.

Het economisch herstel en het aantrekken van de beleggingsmarkt hebben een positieve invloed op de verwachte vastgoedrendementen. Daarnaast is het instapmoment voor Nederland en Europa gunstig door de relatief lage vastgoedprijzen en een laag neerwaarts risico.

GCC blijft positief over de Amerikaanse economie en vastgoedmarkt. De Verenigde Staten is veel verder in de vastgoedcyclus omdat het herstel daar drie jaar eerder begon dan in Europa. In veel Amerikaanse coremarkten liggen de vastgoedwaarden al boven de niveaus van vóór de crisis. Het is dus belangrijk om attent te zijn op mogelijke overpricing en style-drift risico’s, het onder druk van de goede marktverwachtingen en een geringer vastgoedaanbod doen van concessies bij beleggingsbeslissingen. Mede daarom is een actueel vastgoedbeleid met heldere doelstellingen zo belangrijk.

Onderscheid en selectie
De outlook 2015 van GCC is dus positief. Maar natuurlijk is er géén sprake van één vastgoedmarkt. Binnen regio´s en sectoren zijn er grote verschillen. Ook in aantrekkende markten blijven er verschillen in prestaties waarbij de beste managers zich onderscheiden met de juiste portefeuille, de juiste strategie en voldoende slagkracht om de doelstellingen te realiseren.

Onder de vastgoedmanagers vindt een verdere concentratie en consolidatie plaats. In 2014 is in totaal ongeveer evenveel door beleggers geïnvesteerd in vastgoedfondsen, terwijl het aantal beschikbare fondsen met 20% is gedaald. De helft van de fondsen die een final close hadden in 2014 hebben meer kapitaal aangetrokken dan van te voren verwacht was. Er komen er minder van die minder fondsen aanbieden en met hogere transactievolumes. Door de grote spread tussen staatsobligaties en vastgoedrendementen zal ook bij een mogelijke stijging van de rentevoet de belangstelling aanhouden.

Gezien het gunstige instapmoment zal de kapitaalinstroom naar vastgoedfondsen in Nederland en Europa verder toenemen en het beleggingsaanbod overtreffen om direct belegd te raken. Zo was er voor een Nederlands woningfonds begin 2014 nog nauwelijks belangstelling, terwijl er nu een ‘wachtrij’ voor is van meer dan 100 miljoen euro. Ook voor beleggen in direct vastgoed is de belangstelling groot en neemt de gemiddelde omvang van portefeuilledeals toe in 2015.

Rekening houden met alle marktomstandigheden
Om optimaal te kunnen profiteren van het marktherstel is niet alleen kennis nodig van de marktontwikkelingen. Het vereist ook een actueel vastgoedbeleid met vertaling naar regio’s, sectoren en risico’s. Zodoende kunnen pensioenfondsen de juiste vastgoedfondsen selecteren om de bestaande portefeuille te optimaliseren en hun vastgoeddoelstellingen te realiseren.

GCC heeft in 2014 due diligenceopdrachten uitgevoerd in alle grote vastgoedsectoren in Nederland, (overig) Europa en de Verenigde Staten. De selecte van nieuwe, aantrekkelijke vastgoedfondsen leidde in overleg met deze klanten tot aanzienlijke aanpassingen in hun vastgoedportefeuilles.

 

http://www.grontmij.nl/MediaCenter/Nieuwsarchief/Pages/Goede-rendementsverwachtingen-vastgoed-vragen-extra-aandacht.aspx

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?