DTZ Zadelhoff VastgoedVisie 2015: Vervagende grenzen, duidelijke contouren

0

In het nieuwste VastgoedVisierapport van DTZ Zadelhoff worden verschillende vastgoedmarkten gespiegeld aan enkele tendensen, die ongeacht conjuncturele ontwikkelingen een rol spelen en van invloed zijn op deze markten. Jeroen de Bruijn, voorzitter Dagelijks Bestuur van DTZ Zadelhoff: “In de winkelmarkt zet de internationalisering door en op de kantorenmarkt zorgen de G4-steden voor 40 procent van alle opgenomen vierkante meters in Nederland. Op de woningmarkt is en blijft huren populair en vindt de groei vooral plaats in de kernsteden. Op de logistieke markt vindt de dynamiek plaats op de lijn Rotterdam-Venlo met een hogere opname in 2014 verdeeld over minder transacties.”

Dreigende recessie, lage rentestanden, economische groei: altijd zijn er wel tijdelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de verklaringen van bewegingen op de vastgoedmarkt. Vaak worden lange termijnbesluiten gebaseerd op deze tijdelijke ontwikkelingen. Jaarlijks geeft vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff een vastgoedvisierapport uit, waarin een onderdeel van de vastgoedmarkt wordt beschouwd of geanalyseerd. In het Vastgoedvisierapport 2015 ‘Vervagende grenzen, duidelijke contouren’ worden verschillende vastgoedmarkten gespiegeld aan een aantal tendensen dat ongeacht de stand van de conjunctuur een rol speelt. Aan de hand van deze tendensen worden ontwikkelingen verklaard en een visie gegeven op de invloed die deze hebben:
1.De veranderende mens.
2.Concentratiebewegingen.
3.Afnemende plaatsgebondenheid.
4.Alles gaat sneller.

Voor de winkelmarkt betekenen deze tendensen, dat de ‘harde A1’ steeds kleiner wordt en de internationalisering van de winkelstraten doorzet. In 10 jaar is het aantal internationale retailers verdubbeld en het aantal Nederlandse met 33% afgenomen. De Bruijn: “Wij voorzien dat deze internationalisering zich doorzet. Verschillende prime markten in verschillende landen zullen met elkaar concurreren. Voor Nederland betekent dit een concentratie van topwinkelstraten in een beperkt aantal steden. En binnen deze steden op een kleiner stuk van de beste winkelstraten: de ‘harde A1’.”

DTZ Zadelhoff concludeert dat bij economische groei het nieuwe opnameplafond voor kantoren in de toekomst op 1,5 miljoen m2 zal liggen (voor 2014 staat de teller op 1.064.000 m2) en dat de kantorenopname nooit meer het niveau van 2007 (2,4 miljoen m2) bereikt. Dit komt onder andere door het afgenomen aantal transacties, de mindere plaatsgebondenheid van werken gecombineerd met de andere functie van het fysieke kantoor en de breed toegepaste flexfactor. “De opname wordt nu al enkele jaren voor ongeveer 40% gerealiseerd in de G4; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. We verwachten dat dit aandeel zal oplopen tot circa 50% van de totale opname in Nederland”, aldus De Bruijn.

De woningmarkt wordt sterk beïnvloed door verstedelijking van Nederland: wonen en werken vindt steeds meer plaats in kernsteden. Jongere generaties hechten steeds minder aan bezit en bovendien zullen de prijzen van koopwoningen in kernsteden als eerste stijgen en daardoor voor een steeds kleinere groep bereikbaar zijn. De Bruijn: “Amsterdam loopt hierin al voorop. Huurwoningen geven meer flexibiliteit en kunnen helpen de aantrekkingskracht van een kernstad te vergroten. Het verbeteren van het aanbod van huurwoningen in de vrije sector met huren tot EUR 1.000 is daarmee van belang voor de toekomstbestendigheid van een stad.”

In de logistieke markt zet de tendens van schaalvergroting door logistiek dienstverleners zich voort. De ontwikkelingen concentreren zich steeds meer op de lijn Rotterdam-Venlo met bovenmatige aandacht voor Noord-Brabant. Er worden door de gewenste schaalvergroting meer distributieruimten nieuw ontwikkeld en in sommige gevallen zien we zelfs ontwikkelingen op risico. “Hierin schuilt ook een gevaar: bouwen net buiten de logistieke hotspots is bouwen voor toekomstige leegstand. Nu al staat ongeveer 9% van de logistieke ruimten in Noord-Brabant leeg. DTZ Zadelhoff juicht het initiatief van de provincie Noord-Brabant toe om de plannen tot bedrijventerreinontwikkeling opnieuw te spiegelen aan de kansen en bedreigingen”, aldus De Bruijn.

Het VastgoedVisierapport ‘Vervagende grenzen, duidelijke contouren’ is gratis te downloaden van deze site. In het rapport wordt o.a. met infographics een duidelijk beeld gegeven van de ontwikkelingen op de winkel-, kantoren-, woning- en logistieke markt. Klik hier voor de bladerbare versie van het rapport.

 

http://www.dtz.nl/nl/over-dtz-zadelhoff/nieuws-en-agenda/overzicht-nieuwsberichten/2015/q1-2015/nieuwsberichten-uit-het-eerste-kwartaal-van-2015/vastgoedvisie-2015-vervagende-grenzen,-duidelijke-contouren?page=1

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?