‘Hogere levensverwachting grootste bedreiging pensioenstelsel’

0

De huidige lage dekkingsgraden wekken de indruk dat de pensioenfondsen straatarm zijn terwijl het tegendeel waar is. De lage rentestand vormt een grote rem op de ontwikkeling van de dekkingsgraden. Maar de echte aanval op het Nederlandse pensioenstelsel komt van de positieve ontwikkeling dat wij langer en gezonder leven.

Dat zei Ruud Hagendijk, directievoorzitter van pensioenuitvoerder MN, in Den Haag tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst met het personeel. Volgens hem hebben de nieuwe regels, die per 1 januari van kracht zijn, de bedoeling het pensioenstelsel stabieler te maken maar de werkelijkheid is dat er meer geld moet worden opgepot waardoor indexatie (het aanpassen van de pensioenen aan de inflatie) voor jaren achterwege blijft.

“Met de nieuwe regels voor pensioenreserves, fiscale aftopping en beperking van de opbouw maak ik mij zorgen over de uitholling van het draagvlak voor ons stelsel. Solidariteit is een groot goed en collectiviteit een belangrijke voorwaarde voor een robuust stelsel. Beide staan onder druk. Maar er is meer. Hoewel de economische situatie zich gunstig lijkt te ontwikkelen in 2015 is de aanhoudende lage rentestand bezien door de pensioenbril echt een grote rem op de ontwikkeling van de dekkingsgraden. Lage dekkingsgraden zijn ook slecht voor het vertrouwen in het stelsel en wekken de illusie dat pensioenfondsen straatarm zijn terwijl het tegendeel waar is,”aldus Hagendijk.

Hij toonde begrip voor de ingrepen van de overheid en het aanzwengelen van een toekomstdiscussie door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Los van het economische tij komt de echte aanval op het stelsel uit een andere hoek en dat is eigenlijk een positieve ontwikkeling: we leven langer en gezonder. Het effect van deze positieve ontwikkeling maakt dat pensioenen met het bestaande stelsel al voor huidige generaties onbetaalbaar dreigen te worden.”

Om die reden toonde Hagendijk zich voorstander van een hybride pensioenstelsel dat bestaat uit een verplicht deel in de tweede pijler voor inkomens tot modaal en een persoonlijke, vrijwillige opbouw daarboven. “Dit houdt in zekerheid van een inkomen voor later en daarboven vrije keuze voor pensioensparen. Een dergelijk stelsel lijkt mij een goede mix. Rust en stabiliteit, daar zou het pensioenstelsel absoluut bij gebaat zijn. Maar we ontkomen niet aan een fundamenteel herontwerpen van het systeem. De komende twee jaar zal er duidelijkheid komen over dat nieuwe stelsel. Ik verwacht dat bij een volgende kabinetsformatie er ingrijpende maatregelen genomen zullen worden om de toekomstvastheid van ons pensioengebouw zeker te stellen,” aldus Ruud Hagendijk.

 

http://www.mn.nl/portal/page?_pageid=3716,6676143&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_item_id=6959105

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?