DTZ: Bijna EUR 10 miljard geïnvesteerd in Nederlands vastgoed

0

Het investeringsvolume in 2014 komt uit op EUR 9,7 miljard. Op 2007 na is dit het hoogste volume sinds de millenniumwisseling. “Het hoge aandeel buitenlandse investeerders (60%) is opvallend en het feit dat er voor maar liefst EUR 3,2 miljard in woningen is geïnvesteerd”, zegt Frans van Toor, partner bij DTZ Zadelhoff en verantwoordelijk voor Investments. “Het woningsegment heeft met 33% het grootste aandeel in het totale investeringsvolume.”

In vergelijking met vorig jaar is sprake van een forse groei van het investeringsvolume van EUR 5,5 miljard in 2013 naar EUR 9,7 miljard in 2014. De investeringen in woningen zijn in een jaar tijd verdubbeld, net als de investeringen in bedrijfsruimte/logistiek. In kantoren is in 2014 EUR 2,9 miljard geïnvesteerd, in 2013 was dat EUR 1,9 miljard. De investeringen in winkels zijn meer dan verdubbeld: van EUR 600 miljoen in 2013 naar EUR 1,5 miljard in 2014.

De situatie op de kapitaalmarkten draagt bij aan deze stijging in vastgoedinvesteringen. Zo vertoont de ontwikkeling van het investeringsvolume een opvallende gelijkenis met de ontwikkeling van de slotkoersen van de AEX-index. Immers, staatsobligaties leveren nu relatief weinig rendement op door de huidige lage rentestand. De combinatie van een lage rentestand, veel beschikbaar kapitaal en de waardeontwikkeling van Nederlands vastgoed heeft ertoe geleid dat in ons land veel in vastgoed is geïnvesteerd.

Op de Nederlandse kantorenmarkt is duidelijk dat de koopsom per vierkante meter de afgelopen jaren is gedaald. Voor het uitbreken van de crisis (2007) lag deze nog op bijna EUR 2.000 terwijl dat nu rond EUR 1.500 ligt. “Nederlands vastgoed is voor de buitenlandse investeerders aantrekkelijk geprijsd en dit is het juiste instapmoment. De verwachting is dat de vraag in het komende jaar wordt gecontinueerd”, aldus Van Toor.

Van Toor: “Dat buitenlandse partijen grotere volumes investeren blijkt ook uit de top 10 grootste transacties van 2014. In de top 10 is geen enkele Nederlandse belegger terug te vinden. Dat betekent overigens niet dat Nederlandse beleggers niet slagvaardig zijn. Een mooi voorbeeld is de aankoop door Bouwinvest van de Citroëngebouwen aan het stadionplein in Amsterdam.”

Van Toor: “Waar de aandacht van buitenaf traditioneel wat meer op kantoren was gericht, konden in 2014 alle segmenten op buitenlandse interesse rekenen. Over het algemeen investeren buitenlandse partijen grotere volumes dan Nederlandse beleggers.” Dit zorgt ervoor dat bijna EUR 6 miljard door buitenlandse partijen is geïnvesteerd, terwijl zij maar bij 19% van het aantal transacties betrokken zijn. Angelsaksische partijen hebben een aandeel van een derde van het volume, met een aandeel van slechts 9% in het totale aantal transacties. Duitse partijen zijn goed voor 18% van het investeringsvolume, met een aandeel van 3% in het totale aantal transacties. Nederlandse investeerders zijn goed voor 40% van het investeringsvolume, met een aandeel van 81% van het totale aantal transacties.

 

http://www.dtz.nl/nl/over-dtz-zadelhoff/nieuws-en-agenda/overzicht-nieuwsberichten/2014/q4-2014/nieuwsberichten-uit-het-vierde-kwartaal-van-2014/bijna-eur-10-miljard-ge%C3%AFnvesteerd-in-nederlands-vastgoed?page=1

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?