ABN AMRO: Keurslijf houdt prijzen huizenmarkt in toom

0
  • Economisch herstel en lagere rente zorgen voor verbetering op de huizenmarkt
  • De inhaalvraag, de verruiming van de schenkingsregeling en de starterslening geven tijdelijk extra steun
  • Krappere hypotheeknormen beperken toekomstige prijsstijgingen

ABN AMRO ziet een sterke verbetering van de huizenmarkt. Het prijspeil stijgt en het aantal transacties neemt toe. Uit de aandelen van de verkochte woningtypes en die van de verschillende prijssegmenten valt op te maken dat niet alleen starters, maar ook doorstromers in beweging komen. Ondanks de verbetering staat er nog altijd een groot aantal huizen te koop. Ook is het verschil tussen de gemiddelde vraagprijs en de gemiddelde transactieprijs nog omvangrijk. Van een verkopersmarkt is daarom nog geen sprake. Het woningmarktherstel is terug te zien in de hypotheekproductie. Ondanks de hogere productie daalt de uitstaande hypotheekschuld als gevolg van aflossingen. Een belangrijke reden van het herstel is het hernieuwde vertrouwen in de woningmarkt. Deze is aan een mix van factoren toe te schrijven, onder andere de verbetering van de economie en de situatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast speelt de daling van de rente een belangrijke rol. In lijn met de kapitaalmarktrente nemen de fundingkosten voor banken af, wat zich vertaalt in een lagere hypotheekrente. Verder profiteert de woningmarkt van inhaalvraag na de crisis, de verruiming van de schenkingsregeling en de starterslening. Het effect van deze tijdelijke factoren zal langzaam wegebben. Afgezien hiervan doemen er andere belemmeringen op. De lasten van het eigen woningbezit stijgen en de kredietcondities worden krapper. Ten opzichte van het inkomen mogen huishoudens beduidend minder lenen. Bij de vaststelling van de maximale hypotheek wordt voortaan rekening gehouden met een reeks van toekomstige uitgaven. De neerwaartse aanpassing vormt voor ABN AMRO aanleiding om de ramingen licht naar beneden bij te stellen. ABN AMRO houdt nu rekening met een prijsstijging van 1% en een stabilisatie van het aantal transacties. De woningmarkt slaagt er volgens ABN AMRO in de verbetering van 2014 te consolideren.

Aanvullende informatie en een download optie van het gehele onderzoek over de woningmarkt in Nederland is hier te vinden:
Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?