Exploitatieovereenkomst ontwikkeling Stationsgebied Rijssen-Holten gesloten

0

Gemeente Rijssen-Holten heeft met Ter Steege Bouw Vastgoed een exploitatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het Stationsgebied in Rijssen. De hantekeningen zijn gezet onder de overeenkomst, waarin is vastgelegd hoe het al jaren braakliggende terrein naast het NS station wordt ontwikkeld en bebouwd.

De plannen omvatten een gemixt programma, met onder meer appartementen, kantoren, commerciële ruimtes, daghoreca en een supermarkt. Speciale aandacht is er voor een kwalitatieve uitstraling van de nieuwe panden, die de entree van Rijssen vormen voor reizigers met het openbaar vervoer.

In de overeenkomst is vastgelegd dat Ter Steege het terrein voor eigen rekening bouw- en woonrijp maakt en zorg draagt voor de bebouwing en de verkoop of verhuur daarvan. Ook levert Ter Steege een financiële bijdrage aan de herinrichting van het Stationsplein.

Begin 2015 buigt de gemeenteraad zich over de vaststelling van het bestemmingsplan, waaronder de beantwoording van de ingekomen zienswijzen. Als de gemeenteraad instemt en er geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingplan onherroepelijk. Dat vormt het startmoment van de uitvoering, waaronder de sloop van het bouwvallige pand aan de Stationsdwarsweg.

Gemeente en Ter Steege zijn tevreden met het bereikte akkoord. Wethouder Roland Cornelissen: ‘Ik ben blij dat de samenwerking met Ter Steege heeft geleid tot een afwisselend een aantrekkelijk bouwprogramma, zodat dit terrein eindelijk een functie krijgt. Met deze overeenkomst wordt niet alleen gebouwd, maar wordt ook de openbare ruimte in en rond het plangebied opnieuw ingericht’.

Ook Hans ter Steege, algemeen directeur Ter Steege Bouw Vastgoed, is erg tevreden over dit bijzondere project: “Wij zullen niet snel weer een project hebben met zo veel toeziende ogen vanuit ons kantoor aan de andere kant van het spoor”.

 

http://www.tsbouwvastgoed.nl/exploitatieovereenkomst-ontwikkeling-stationsgebied-gesloten/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?