Directievoorzitter Ruud Hagendijk kondigt vertrek aan bij MN

0

Drs. Ruud Hagendijk (1952), voorzitter van de Hoofddirectie van MN, heeft vandaag bekend gemaakt dat hij MN in 2015 verlaat. Er wordt in de loop van 2015 een opvolger voor hem aangesteld. Deze persoon wordt door Ruud Hagendijk ingewerkt, waarbij taken geleidelijk worden overdragen.

Ruud Hagendijk heeft de keuze gemaakt om de leiding van MN in 2015 over te dragen naar aanleiding van de voltooiing in het afgelopen jaar van het Strategisch Kader van MN, de invoering van de nieuwe Governance-structuur en het afronden van het ontwerp voor het veranderprogramma MN 3.0.

Ruud Hagendijk: “MN heeft in het afgelopen jaar een aantal koersbepalende trajecten voltooid, zoals het vaststellen van het Strategisch Kader en de nieuwe aandeelhoudersstructuur. Deze zijn succesvol afgerond, zodat MN nu duidelijkheid heeft over haar route voor de komende jaren. Daarom heb ik, in overleg met de Raad van Commissarissen van MN, besloten om de leiding van MN in 2015 over te dragen.”

Het veranderprogramma MN 3.0, dat onlangs is gelanceerd, is in lijn met het Strategisch Kader ontworpen en helpt mede daardoor om een stabiele en succesvolle toekomst voor MN te realiseren. Die toekomst richt zich op beheerste groei in een consoliderende pensioenmarkt. Nieuwe producten worden ontwikkeld en nieuwe klanten aangetrokken wanneer de huidige opdrachtgevers van MN daarbij gebaat zijn.

Ruud Hagendijk is circa 18 jaar aan MN verbonden geweest. Hij trad in 1997 toe tot de directie van MN en was de afgelopen tien jaar directievoorzitter. Ook was hij bestuurslid van het Ondernemingspensioenfonds van MN. Daarnaast was Ruud Hagendijk tot 2001 statutair directeur van het Pensioenfonds Metaal en Techniek.

“Dit is een logisch moment voor dit besluit”, aldus Ruud Hagendijk. “Het is bovendien genomen met het volste vertrouwen in de kwaliteit en toewijding van de collega’s van MN. De organisatie staat goed opgelijnd voor de turbulente ontwikkelingen in de pensioenmarkt, zoals de consolidatietrend onder pensioenfondsen alsook de maatschappelijke debatten rond solidariteit, collectiviteit, individualisering en de vernieuwing van het stelsel waar MN aan bijdraagt.”

 

http://www.mn.nl/portal/page?_pageid=3716,6676143&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_item_id=6959061

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?