Claim Blauwestad provincie Groningen afgewezen

0

De rechtbank in Groningen heeft de claim tot schadevergoeding van de provincie Groningen inzake het ontwikkelproject Blauwestad integraal afgewezen.In het vandaag gewezen vonnis concludeert de rechtbank: ‘Er is geen juridische grondslag gebleken op basis waarvan de Provincie de financiële risico’s die zij ter zake van de ontwikkeling van de Blauwe Stad op zich heeft genomen, al was het maar ten dele, kan afwentelen op de in dit geding betrokken private partijen.’

Deze uitspraak is het resultaat van de procedure die de provincie in augustus 2012 is gestart tegen Ballast Nedam en BAM. Tegen de uitspraak is hoger beroep mogelijk.

De claim tot schadevergoeding was gebaseerd op de veronderstelling van de provincie Groningen, dat beide partijen zich bij uittreding uit het project zouden hebben verbonden om uiterlijk op 31 december 2011 elk I00 bouwkavels af te nemen. Ballast Nedam en BAM hebben steeds gesteld dat zij in 2007 met toestemming van de provincie rechtsgeldig zijn uitgetreden en zich hebben gehouden aan de afspraken die destijds zijn gemaakt. De rechter heeft nu bevestigd dat er geen grond was voor een schadevergoeding.

 

http://www.ballast-nedam.nl/content/files/2014.038_NL.pdf

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?