Willemijn Maas nieuwe voorzitter Nationaal Restauratiefonds

0

Op 10 december is Willemijn Maas benoemd tot voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds. Met de benoeming van Maas, de oud-directeur van onder andere de HES Hogeschool voor Economische Studies en de AVRO, is het Restauratiefonds verrijkt met een strategisch netwerker met hart voor monumenten.

Door haar affiniteit met cultuur voelt Maas zich sterk betrokken bij het Nationaal Restauratiefonds. De waarde van cultureel erfgoed heeft zij ‘van huis uit’ meegekregen, mede doordat ze opgroeide in het monumentale Middelburg. Deze affiniteit heeft ze doorvertaald binnen haar functie bij de AVRO, waar ze kunst en cultuur als een belangrijk thema voor de publieke omroep bestempelde.

‘Monumenten vormen een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en identiteit. Bij herbestemmen is de positieve invloed van monumenten op de omgeving goed te zien. Dat vind ik heel belangrijk. Hierdoor is er een groeiende aandacht voor het behoud en de transformatie van monumenten. Ik kijk er naar uit om een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan de financiële en procesmatige kennis op dit gebied van monumenteigenaren’, aldus Maas.

Willemijn Maas heeft ruim ervaring op algemeen strategisch directieniveau. Zij was zeven jaar directeur bij Economische Studies van de Hogeschool van Amsterdam. Zij is tevens zeven jaar directeur geweest van de AVRO. Hiernaast vervult zij nevenfuncties in diverse RvT’s, RvC’s en besturen van onder andere USG People, Havenbedrijf Amsterdam, Prins Bernard Cultuurfonds en Unicef.

Aanvulling Nationaal Restauratiefonds
Het Restauratiefonds is verheugd met de aanstelling van Willemijn Maas als voorzitter. Naast haar culturele interesse en betrokkenheid verrijkt zij met haar strategische managementkennis, goede netwerkcapaciteiten en innovatieve inzichten het fonds. Maas treedt aan op de vooravond van het 30-jarig bestaan van het Restauratiefonds in 2015. In de afgelopen 30 jaar heeft het Nationaal Restauratiefonds zich ontwikkeld tot een onmisbare partner voor monumenteigenaren en overheden.

 

http://www.restauratiefonds.nl/Nieuwsbericht.aspx?ID=198

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?