De Koninklijke Auris Groep keert terug naar het Ammanplein

0

Waaijer Projectrealisatie en de Koninklijke Auris Groep hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor en audiologisch centrum aan het Ammanplein te Rotterdam.

De Koninklijke Auris Groep is een organisatie die onderwijs, begeleiding en zorg biedt aan mensen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. Tot 2007 was aan het Ammanplein een school van de voorloper van de Koninklijke Aurisgroep, De Koninklijke Amman Stichting gevestigd. De stichting en het plein zijn beide vernoemd naar Johan Conrad Amman (1660-1724) die doof geboren werd, maar toch leerde spreken. Met de realisatie van dit plan keert de Koninklijke Auris Groep na enkele jaren in Gouda gehuisvest te zijn weer terug op een voor hen belangrijke locatie.

Het gebouw krijgt een bruto vloeroppervlak van circa 3.000m2. In het gebouw zullen naast een parkeergarage met 22 parkeerplaatsen diverse kantoorfuncties en 20 hoogwaardige akoestische spreek- en onderzoekskamers worden gerealiseerd.

Maikel Ruhl: ”De locatie grenst aan de Boezemweg en het Oostplein en markeert daarmee de rand van het centrum van Rotterdam. Het nu braakliggende terrein doet geen recht aan deze cetrumstedelijke ligging en het belang van stedelijke verdichting. Door deze locatie weer in gebruik te nemen krijgt de Koninklijke Auris Groep een passende huisvesting en de omgeving een kwalitatieve impuls. De hoogwaardige en transparante uitstraling van het gebouw zal bijdragen aan een herkenbare entree naar het centrum van de stad.”

De start van de bouw is gepland in het tweede kwartaal van 2015 en het gebouw zal in het tweede kwartaal van 2016 opgeleverd worden.

 

http://www.waaijerprojectrealisatie.nl/de-koninklijke-auris-groep-keert-terug-naar-het-ammanplein

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?