VEH: Banken incasseren 6 miljard overwinst op hypotheken

0

De ‘overwinst’ die banken en andere geldverstrekkers tussen medio 2009 en medio 2014 op hypotheken hebben kunnen boeken bedraagt ruim zes miljard euro. Dit blijkt uit berekeningen van Vereniging Eigen Huis op basis van de rentebarometer die de Universiteit van Amsterdam maandelijks opstelt. Hoofdoorzaak van de hoge winstmarge is een gebrekkig functionerende hypotheekmarkt waar gezonde concurrentie en marktwerking niet meer bestaan.

Nederlandse hypotheekrente steevast de hoogste van de belangrijkste Europese landen Nederlandse banken kunnen op de kapitaalmarkt tegen relatief lage kosten geld lenen, onder meer omdat Nederlandse huiseigenaren tot de meest betrouwbare betalers behoren. Toch brengen diezelfde banken de hoogste rentetarieven in rekening. Door een extra winstopslag stroomt de overwinst al jaren achtereen bij de banken binnen en kunnen zij ieder kwartaal opnieuw uitstekende resultaten op hypotheken rapporteren. Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis: “Mensen met een hypotheek hebben door een hogere rente fors bijgedragen aan het herstel van banken, die zonder uitzondering zijn geslaagd voor de Europese stresstest”.

Lage rente camoufleert hoge winstmarge
In september berekenden banken en andere geldverstrekkers gemiddeld 0,89 procentpunt extra rente aan hun klanten. In maart dit jaar was dat nog 0,43 procentpunt. De hoge winstopslag komt bij alle hypotheekvormen voor, maar valt door de huidige lage rentestand niet op. Sinds medio 2010 behoort de Nederlandse hypotheekrente tot één van de hoogste van de Europese landen (bron: ECB en CPB). Ook de ACM bevestigde vorig jaar dat de Nederlandse hypotheekmarges sinds de crisis zijn toegenomen. Hypotheken zijn volgens de ECB het goedkoopst in Finland.

Gebrek aan concurrentie hoofdoorzaak
Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 verdwenen veel buitenlandse geldvertrekkers van de Nederlandse hypotheekmarkt. Het gevolg is dat de afgelopen jaren ongeveer 80% van de hypotheekmarkt in handen was van slechts enkele Nederlandse grootbanken. Van een gezonde, concurrerende markt is dan ook al lang geen sprake meer. De gevolgen daarvan werden versterkt doordat een aantal banken door de ontvangen staatssteun lange tijd niet mocht concurreren met lage rentetarieven. Inmiddels is die beperking voor alle banken opgeheven.

Doorpakken om overwinsten te beperken, grenzen open
Woensdag staat het onderzoek van de ACM naar toetredingsbarrières voor buitenlandse banken op de agenda van de Vaste Kamercommissie Financiën. Rob Mulder: “Het ACM-rapport is het zoveelste bewijs dat de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt niet alleen tekortschiet, maar bovendien niet snel ingrijpend zal verbeteren. Natuurlijk moeten drempels voor toetreding worden weggenomen, maar dit is een zaak van de lange adem en de politiek mag het daarbij in de tussentijd niet laten. Elke maand betalen huiseigenaren honderden euro’s teveel rente. In vijf jaar is dat naar schatting opgelopen tot ruim 6 miljard euro. Om dit te laten stoppen, vragen we nogmaals nadrukkelijk aan de politiek om overwinsten bij hypotheekverstrekkers aan banden te leggen. We realiseren ons dat dit een paardenmiddel is, maar in zo’n belangrijke markt met onvoldoende concurrentie, is direct overheidsingrijpen in de tarieven gerechtvaardigd”.

Uitleg en verantwoording Eigen Huis Rentebarometer
De Eigen Huis Rentebarometer wordt maandelijks in opdracht van Vereniging Eigen Huis samengesteld door de Universiteit van Amsterdam en laat de overwinsten bovenop de ‘historisch normale winst’ zien die banken en andere geldverstrekkers verdienen op de hypotheekrente. In september van dit jaar bedroeg de gemiddelde overwinst op hypotheken 0,89 procentpunt. Voor de populaire 10-jaars vaste rente kwam de overwinst in september zelfs op 1,04 procentpunt. Dit betekent dat kopers en bezitters van een eigen woning bij het afsluiten of herzien van een hypotheek van 200.000 euro maandelijks 175 euro bruto meer betalen dan nodig is als de normale winstopslag wordt berekend.

 

https://www.eigenhuis.nl/actueel/pers/2014/556625-banken-incasseren-6-miljard-overwinst-op-hypotheken/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?