Meer concurrentie goed voor klant en diverse bankensector

0

De Vereniging Eigen Huis vraagt al enige jaren aandacht voor de marges op hypotheken en een gebrek aan concurrentie op de hypotheekmarkt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hier verschillende keren onderzoek naar gedaan.

Voor wat betreft de marges concludeerde de ACM vorig jaar dat de strengere eisen om banken crisisbestendiger te maken sinds de kredietcrisis leiden tot hogere marges op hypotheken. De tarieven die banken hanteren zijn een zaak van de banken zelf.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderschrijft het belang van een gezond bankwezen. Voor wat betreft de toetredingsdrempels was de ACM eerder dit jaar van oordeel dat minder en eenvoudigere regels voor banken en een evaluatie van het vergunningsstelsel voor banken gewenst zijn.

Sinds de financiële crisis is de concurrentie in de bankensector verslechterd. Meer concurrentie leidt tot lagere prijzen, betere dienstverlening en meer keuze voor bedrijven en consumenten, aldus de ACM. De NVB steunt het streven naar meer concurrentie uit het oogpunt van diversiteit van het bankenlandschap en meer keuze voor de klant. Banken staan dit niet in de weg.

 

http://www.nvb.nl/nieuws/2014/3693/meer-concurrentie-goed-voor-klant-en-diverse-bankensector.html

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?