WSW: afkopen derivaten mag, onder strikte voorwaarden

0

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat woningcorporaties voortaan toe om derivatencontracten met een negatieve marktwaarde te verkopen. Maar wel onder een aantal strikte voorwaarden. Dat is het belangrijkste gevolg van de nieuwe WSW-richtlijn Derivaten, die geldt vanaf 9 december 2014.

Het WSW stond corporaties al toe om derivaten met een positieve marktwaarde af te kopen. Nu mogen corporaties ook derivatencontracten met een negatieve waarde afkopen. Het WSW verbindt wel strikte voorwaarden aan zo’n verkoop. Dezelfde voorwaarden die al golden voor het laten ‘doorzakken’ van derivatencontracten: het omzetten van derivaten in een basisrentelening. Op deze manier heeft de borgingsinstelling meer zicht op de financiële risico’s van corporaties. Die voorwaarden zijn:

  • Het afkopen moet onderdeel zijn van een herstelplan om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke liquiditeitsbuffer.
  • Afkoop is alleen mogelijk als de corporatie deze kan financieren met eigen geld.
  • Het WSW moet afkopen als beste optie zien.

De WSW-richtlijn voor derivaten is een aanvulling op de beleidsregels voor derivaten die het ministerie van BZK in 2012 instelde en in 2013 aanscherpte.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/financi-n/financien/wsw/wsw–afkopen-derivaten-mag–onder-strikte-voorwaar.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?