Aedes en VTW informeren Kamer over beloning bestuurders woningcorporaties

0

Beloningen van corporatiebestuurders voldoen aan de huidige wettelijke normen. Dat schrijven Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) in een brief aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media kwamen beloningen van corporatiebestuurders aan de orde in het Kamerdebat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties op 2 en 3 december 2014.

In een steekproef van FNV Bouw worden huidige beloningen vergeleken met de maximale beloningen die in 2020 zullen gelden. De maximumbedragen in 2020 liggen uiteraard lager dan de nu geldende norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Aedes en VTW nemen scherp afstand van het beeld dat bestuurders zich niet aan deze wet houden.

WNT
Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens (WNT). Gezien de publieke taak van corporaties staan Aedes en de VTW achter de invoering van deze wet. De WNT geldt voor alle bestuurders van woningcorporaties. Bestuurders die op of na 1 januari 2013 zijn benoemd, moeten voldoen aan de WNT. Voor bestuurders die vóór het ingaan van de WNT zijn benoemd, geldt een overgangstermijn van vier jaar. Daarna moet de beloning binnen drie jaar worden afgebouwd naar het maximumbedrag van de staffelregeling voor woningcorporaties. Deze is toegevoegd aan de WNT op 1 januari 2014 en bepaalt de maximaal toegestane beloningen op basis van de grootte van de corporatie en het inwonersaantal van de gemeente. Eventuele beloningsafspraken van vóór november 2011, het moment van besluitvorming over de invoering de WNT, blijven geldig voor de overgangstermijn van vier jaar.

Transparantie
Aedes en VTW zijn transparant over de beloningen. Vanaf 2011 publiceren Aedes en VTW samen met de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) jaarlijks online een overzicht van beloningen van bestuurders. De corporatiesector is de enige sector in Nederland die op deze manier transparant is over beloningen.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/salarissen-bestuurders/aedes-en-vtw-informeren-kamer-over-beloning-bestuu.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?