Utrecht start openbare tenderprocedure commerciële ontwikkeling in het Stationsgebied

0

De gemeente Utrecht start vandaag, woensdag 3 december 2014, de openbare verkoopprocedure voor de ontwikkeling van het toekomstig Zuidgebouw in Utrecht. Ontwikkelaars, vastgoedgebruikers, beleggers, bouwers en/of exploitanten krijgen de unieke kans om in het hart van Utrecht een gebouw te realiseren dat direct naast hét openbaarvervoersknooppunt van Nederland komt; Utrecht Centraal Station. Geïnteresseerden kunnen zich tot 23 januari 2015 inschrijven voor de tender voor het Zuidgebouw.

Het stationsgebied van Utrecht ondergaat momenteel een ingrijpende verandering. De ambities zijn hoog. De gemeente Utrecht werkt met verschillende partners samen om een gebied te creëren met een mix tussen werken, wonen, winkelen en recreëren. Het nieuwe stationsgebied en de historische binnenstad moeten een levendig geheel gaan vormen. Het Zuidgebouw wordt een onderdeel van het stationsgebied. Het gebouw wordt gerealiseerd bovenop het toekomstige bus- en tramstation aan het stationsplein oost tussen Utrecht Centraal Station, Hoog Catharijne en de toekomstige ‘Rabobrug’.

Meer mogelijkheden voor het vastgoedprogramma
Het Zuidgebouw was aanvankelijk uitsluitend een kantoorontwikkeling. Uit een recent gehouden marktconsultatie blijkt dat de markt hier verbreding van het programma wenst met onder meer wonen. Het college van B en W heeft zich over deze verbreding afgelopen 2 december positief uitgesproken. Het indicatieve vastgoedprogramma is 10.000-15.000 m2 BVO. Het Stedenbouwkundig Plan/ Beeldkwaliteitsplan Stationsplein oost en omgeving vormt een kader voor deze ontwikkeling en biedt relatief veel flexibiliteit op het gebied van onder meer programma, functies en vormgeving.

Kans voor marktpartijen
Na de succesvolle zoektocht afgelopen jaar naar een samenwerkingspartner voor het Noordgebouw gaat de gemeente Utrecht nu op zoek naar een partner voor het toekomstige Zuidgebouw. Deze unieke ontwikkeling vraagt in de visie van de gemeente om een slagvaardig consortium van marktpartijen dat de ontwikkeling, realisatie, eigendom én exploitatie van het Zuidgebouw kan verzekeren. De gemeente Utrecht wil marktpartijen hierin uitdagen op de gemeentelijk ambities. Goede ideeën voor deze plek vanuit de markt zijn dus welkom!

Omgeving vroeg betrekken
Ondanks dat al veel kaders in het Stedenbouwkundig Plan vastliggen, wil de gemeente de omgeving en (toekomstige) gebruikers vroeg in het proces betrekken bij de verdere ontwikkeling van het gebouw. Onze hoop en verwachting is dat hierdoor een Zuidgebouw ontstaat dat nog beter aansluit op de stad en dat er een gebouw komt dat zorgt voor een levendige en toekomstbestendige invulling van de plek voor Utrecht en het stationsgebied.

Transparante verkoopprocedure
De gemeente Utrecht biedt geïnteresseerde en solvabele marktpartijen de gelegenheid deel te nemen aan de verkoopprocedure. De marktpartij of het consortium wordt in twee selectieronden geselecteerd in een transparante procedure onder begeleiding van experts, waaronder een notaris. Selectiecriteria zijn onder meer:
– aantoonbare kennis van binnenstedelijke multifunctionele ontwikkelingen;
– ervaring en slagkracht en het vermogen tot samenwerken;
– visie op conceptuele uitwerking van gebouw en programma en omgevingsparticipatie;
– de geboden grondprijs.

De gemeente Utrecht wordt ondersteund door JLL en Fakton bij de voorbereiding en uitvoering van de verkoopprocedure rondom het Zuidgebouw. Beide partijen werken nauw samen en in teamverband met de Projectorganisatie Stationsgebied van de gemeente Utrecht. De notariële begeleiding is in handen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen.

Partijen hebben tot uiterlijk 23 januari 2015 de tijd om zich in te schrijven en tot uiterlijk 6 februari 2015 de tijd om een eerste voorstel in te dienen.

Meer informatie: www.cu2030.nl/zuidgebouw

 

http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/nieuws/709/utrecht-start-openbare-tenderprocedure

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?