FGH Bank eerste geassocieerd lid IVBN

0

FGH Bank eerste geassocieerd lid IVBN.

De ledenvergadering van IVBN heeft recent ingestemd met de aanvraag van FGH Bank voor het geassocieerd lidmaatschap van IVBN. Daarmee versterken FGH Bank en IVBN elkaar binnen de vastgoedsector. De voorzitter van IVBN, Henk Jagersma, is dan ook enthousiast over deze verbreding van de ledenkring van IVBN.

IVBN heeft de statuten aangepast om geassocieerd leden toe te kunnen laten, naast institutionele vastgoed-beleggers. Via het geassocieerd lidmaatschap kunnen partijen, die qua positie in de vastgoedmarkt en qua functioneren in voldoende mate vergelijkbaar zijn met de leden van IVBN, aansluiting vinden bij IVBN. IVBN gaat ervan uit dat die partijen een meerwaarde opleveren voor het functioneren van de vereniging en voor het bereiken van de beleidsdoelen van IVBN.

Bij de institutionele leden van IVBN is het primaire doel van de vastgoedbeleggingsportefeuille vermogensaanwas ‘voor derden’. Bij geassocieerd leden kan dat anders zijn. Zo kan dat doel primair liggen bij het verstrekken van vastgoedfinancieringen. Ook kan een geassocieerd lid als primair doel hebben om zelf actief te zijn op gebieden als fiduciair, investment, fonds- of assetmanagement, dus méér dan alleen adviserend. Een derde mogelijkheid is dat een vastgoedbelegger aansluiting zoekt bij IVBN die zich ‘institutioneel’ gedraagt in de markt en primair actief is voor vermogensaanwas van de vastgoedportefeuille van meerdere aandeelhouders (die dan niet uitsluitend institutionele aandeelhouders heeft). Een dergelijke partij zal dan tenminste een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt moeten hebben; een goed geregelde governance (het management moet met een duidelijk eigen mandaat en discretionaire bevoegdheid kunnen opereren); een gedegen organisatie van voldoende kritische omvang moeten hebben, met functiescheidingen en een adequate Administratieve Organisatie en een daarbij horende Interne Controle, zodat er voldoende interne ‘checks and balances’ zijn; voorts zal die partij financieel transparant moeten zijn en professionele, extern gevalideerde taxaties uitvoeren van het vastgoed in de portefeuille.

 

http://www.ivbn.nl/persbericht/fgh-bank-eerste-geassocieerd-lid-ivbn-02-12-2014

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?