Autoriteit Consument en Markt wijst Grontmij aan als conflictbemiddelaar Warmtewet

0

Met de invoering van de Warmtewet wilde de overheid duidelijkheid geven over de kosten waar bewoners aangesloten op een warmtenet mee worden geconfronteerd. Afnemers van warmte zouden niet meer mogen betalen om hun woning warm te krijgen dan afnemers van gas. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) selecteerde Grontmij om te bemiddelen bij conflicten tussen energieleverancier en afnemer.

Sinds 1 januari van dit jaar is de Warmtewet in werking. Deze heeft als doel leveringszekerheid en prijsbescherming te borgen voor afnemers en leveranciers van warmte. Hoewel aanvankelijk alleen gesproken werd over regulering van warmtelevering door grotere energiebedrijven in stadsverwarmingssystemen, geldt de wet ook voor afnemers aangesloten op collectieve verwarmingssystemen van woningbouwcorporaties en levering van warmte uit WKO-installaties.

Maximumtarief
In de wet is een maximumtarief vastgesteld dat gekoppeld is aan de gasprijs. Dit tarief is gebaseerd op de kosten die een consument maakt voor het krijgen van dezelfde hoeveelheid warmte als wanneer deze opgewekt wordt met een gasgestookte ketel. De tarieven voor warmtelevering bestaan uit een variabel gebruiksafhankelijk deel en een vast gebruiksonafhankelijk deel.

Discussies
Herhaaldelijk worden tarieven en vastrechtbedragen ter discussie gesteld. Onlangs betoogden diverse consumentenpartijen dat warmteafnemers te veel betalen omdat zij onterecht energiebelasting betalen. Ook zijn er discussies tussen afnemers en leveranciers over de wijze waarop de afrekening plaatsvindt. In veel, vooral oudere, woningen is er geen bemetering of wordt de wijze waarop de gebruiksafname gemeten wordt ter discussie gesteld. Te denken valt aan verrekening op basis van ondeugdelijke meters, gebruiksoppervlakte of aantal bewoners.

Conflictbemiddeling
De ACM selecteerde Grontmij om te bemiddelen bij conflicten tussen energieleveranciers en afnemers. Grontmij kan bijvoorbeeld bemiddelen bij conflicten over tariefstelling en bemetering bij warmteklanten van energiebedrijven. We onderzoeken de mogelijkheden en werken ze uit in een voor beide partijen bevredigend voorstel.

 

http://www.grontmij.nl/MediaCenter/Nieuwsarchief/Pages/Autoriteit-Consument-en-Markt-wijst-Grontmij-aan-als-conflictbemiddelaar-Warmtewet.aspx

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?