Nieuwe stap naar één Europese markt voor onroerend goed transacties

0

Vandaag is in Londen de laatste fase van het project CROBECO (Cross Border e-Conveyancing) gepresenteerd. Het project maakt het mogelijk dat een Nederlandse notaris de overdracht van een Spaans of Portugees huis voor een Nederlandse consumenten regelt. Hierdoor hoeven de koper en de verkoper van het buitenlandse huis niet naar een buitenlandse notaris. Een van de voordelen van het overdragen van het huis bij een Nederlandse notaris is dat alles in de eigen taal kan worden geregeld. Ook kan die notaris zorgen dat de Nederlandse rechter bevoegd is te beslissen in geschillen tussen koper en verkoper.

Namens de Nederlandse notarissen sprak Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen, met 150 kantoren het grootste samenwerkingsverband van notarissen in Nederland. Dit samenwerkingsverband maakte een analyse van het systeem. “Door gebruik van CROBECO en toepassing van de nieuwe Europese Erfrechtverordening kan een ‘one-stop shop’ voor het kopen van een tweede huis in het buitenland ontstaan. Nederlandse kopers kunnen bij de Nederlandse notaris zowel de overdracht van hun tweede buitenlandse huis als de vererving van dat huis regelen. Netwerk Notarissen zullen daarom hun expertise van buitenlandse rechtsstelsels zoals Spanje en Portugal uitbreiden en een pilot met CROBECO starten”.

Het project is opgezet door de associatie van Europese Kadasters en Land Registers ELRA (European Land Registry Association). Onderdeel van het project is een online platform dat Nederlandse notarissen niet alleen toegang geeft tot het buitenlandse kadaster maar ook informatie geeft tot allerlei buitenlandse regels. Doel van het project is het bevorderen van:
• het consumentenvertrouwen bij aankoop buitenlands onroerend goed;
• economisch herstel in de EU;
• een Europese markt voor onroerend goed.

Wim Louwman, voormalig hoofdbewaarder van het Nederlandse Kadaster en nu manager van het CROBECO project: “CROBECO wil het ontstaan van een Europese onroerend goed markt faciliteren met respect voor verschillen in nationale wetgeving. Daartoe kan assistentie door plaatselijke deskundigen elektronisch worden ingehuurd en kunnen officiële buitenlandse documenten worden opgevraagd”.

Aan het CROBECO project wordt deelgenomen door Nederland, Engeland, Wales, Portugal en Spanje. Door de algemene opzet van het platform is de uitbreiding naar andere EU-landen eenvoudig mogelijk.

 

http://www.netwerknotarissen.nl/nieuws/411/nieuwe-stap-naar-n-europese-markt-voor-onroerend-goed-transacties

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?