NSI: Rechtbank wijst vorderingen VEB af

0

De Rechtbank te Amsterdam heeft hedenochtend uitspraak gedaan in de rechtszaak die de VEB tegen NSI N.V. (“NSI”) had aangespannen naar aanleiding van de emissie van november 2013 waarmee NSI € 300 miljoen bij gekwalificeerde beleggers ophaalde. De Rechtbank heeft alle vorderingen van de VEB afgewezen en veroordeelde de VEB tot het betalen van proceskosten.

In november 2013 heeft NSI voor € 300 miljoen aan nieuwe aandelen uitgegeven aan een groep van gekwalificeerde beleggers. Met deze plaatsing koos NSI destijds voor de beste beschikbare mogelijkheid voor de benodigde balansversterking. NSI maakte deze keuze in het belang van NSI en al haar stakeholders. De plaatsing heeft geresulteerd in een duurzame en solide financieringsstructuur. Alvorens het besluit voor de plaatsing te nemen, heeft NSI in een zorgvuldig proces alle beschikbare alternatieven uitvoerig verkend en onderzocht.

De VEB was het niet eens met deze plaatsing en heeft zich tot de Rechtbank gewend met het verzoek voor recht te verklaren dat NSI onrechtmatig heeft gehandeld met deze plaatsing.

Vandaag heeft de Rechtbank de vordering van VEB afgewezen.

De volledige tekst van het vonnis van de Rechtbank Amsterdam is gepubliceerd op de website van NSI (www.nsi.nl).

 

http://www.nsi.nl/news/view/id/279/title/nsi-rechtbank-wijst-vorderingen-veb-af

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?