Nieuw convenant G32-stedennetwerk en Platform31

0

Samenwerken aan Aantrekkelijke en Krachtige Steden 2015 t/m 2018.

Donderdag 20 november hebben Ferd Croone, voorzitter van het G32-stedennetwerk, en Hamit Karakus, directeur van Platform31, het nieuwe convenant Samenwerken aan Aantrekkelijke en Krachtige Steden 2015-2018 ondertekend. De steden van het G32-stedennetwerk en Platform31 werken al jaren samen aan het versterken van de kracht van de stad. Met het nieuwe convenant zetten beide partijen de samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling de komende periode voort. Ferd Croone: ‘Het stedennetwerk is gebaat bij inhoudelijke en strategische ondersteuning van een kennisorganisatie die ons een spiegel kan voorhouden. Wat mij betreft horen de G32-steden en Platform31 bij elkaar.’

Inhoudelijk sluit het convenantprogramma aan op de thema’s die de 37 aangesloten G32-steden hebben vastgesteld tijdens de bestuurlijke startconferentie in de zomer van 2014. Daarnaast laat het programma ruimte om in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

De kracht en meerwaarde van Platform31 bestaat uit het verbinden van kennis en partijen uit de klassieke domeinen Wonen, Economie, Ruimte en Sociaal. Platform31 vormt een schakel tussen de stedelijke praktijk, wetenschap en politiek. Via het partnerschap met Platform31 ontsluiten de steden ook de kennis en expertise die Platform31 ontwikkelt in samenwerking met andere partijen zoals corporaties, adviesbureaus en de departementen. Andersom leren deze partners weer van de expertise die Platform31 met de G32-steden ontwikkelt.

Projecten en kennisprogramma’s gericht op de stedelijke praktijk
Platform31 heeft ervaren dat steden, naast de vraag van het wat, behoefte hebben aan een vertaling in het hoe: het toesnijden van kennis in concrete handelingsperspectieven. Ten behoeve van de G32-steden zal Platform31 de komende periode projecten en kennisprogramma’s ontwikkelen en verzorgen, gericht op de stedelijke praktijk. Bijvoorbeeld op thema’s als Vitale Binnensteden, Wonen & Zorg en Betaalbaarheid binnen het Wonen. Via experimenten, expertsessies, leergemeenschappen en onderzoek.

Gebruik maken van elkaars kracht en expertise
Vanuit haar positie als ‘Third Space’ stimuleert Platform31 de partnersteden om gebruik te maken van elkaars kracht en expertise. Experimentprogramma’s en leerkringen spelen daarin een belangrijke rol als ‘neutrale oefenruimte’.

Een voorbeeld zijn de leergemeenschappen rondom actuele stedelijke vraagstukken. Binnen een vertrouwde setting wisselen ambtenaren ervaringen uit en leren van elkaars praktijk. Ze verdiepen zich in elkaars casussen en krijgen feedback van deskundigen. Marktpartijen, aanbieders en departementen leveren gerichte inbreng, voorbijgaand aan hiërarchische verhoudingen. Open dialoog en uitwisseling resulteren in concrete aanpakken die direct bruikbaar zijn in de eigen stedelijke praktijk.

Nieuwe kennis ontwikkelt Platform31 via experimentenprogramma’s als Langer Thuis, Aangename Aanloopstraten en Ruim op die Regels, en via het nieuwe onderzoeksprogramma Smart Urban Regions in the Future (SURF).

Platform31 is bijzonder blij met de nieuwe meerjarige samenwerking met de steden. Hamit Karakus: “Het is een moedig besluit van de steden om in deze tijden van bezuiniging te blijven investeren op het ontwikkelen en delen van kennis. Platform31 zet de komende jaren dan ook extra in op deze samenwerking met de steden”.

 

http://www.platform31.nl/nieuws/nieuw-convenant-g32-stedennetwerk-en-platform31

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?