Energielabels: wat verandert per 1 januari 2015?

0

Het energielabel ziet er vanaf 1 januari 2015 anders uit. De onderliggende rekenmethodiek van het energielabel verandert. De indeling in letters (A t/m F) verdwijnt en wordt vervangen door een cijfer. En er komt een vereenvoudigd energielabel dat vooral van belang is voor de koopsector.

Woningwaarderingsstelsel
De nieuwe rekenmethode van het energielabel heet Nader Voorschrift. Deze methode leidt tot een andere Energie-Index (EI) van huurwoningen, voortaan aangegeven met cijfers in plaats van de letters A t/m F. Dat heeft gevolgen voor onder meer het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem dat de maximale huurprijs van woningen bepaalt. In het WWS wordt een nieuwe tabel opgenomen die het aantal WWS-punten bij de nieuwe EI aangeeft. Woningen kunnen door het Nader Voorschrift in een andere EI-puntenklasse belanden, met als gevolg een verandering in de maximale huurprijzen van woningen.

Dit heeft ook gevolgen voor corporaties die een aanvraag indienden voor de STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP), omdat STEP-aanvragen vanaf 1 januari 2015 worden afgerekend op de nieuwe EI-puntenklassen in het WWS.

Gevolgen Nader Voorschrift
De wijzigingen in de methodiek hebben de volle aandacht van Aedes. Aedes krijgt signalen dat STEP-projecten lastiger uit te voeren zijn of zelfs onhaalbaar blijken, waardoor corporaties de subsidie mislopen. Daarnaast zijn er signalen dat corporaties worden geconfronteerd met een daling van de maximale huurprijzen.

Oorzaak is in beide gevallen de nieuwe EI-klassenindeling in het WWS, die de minister eenzijdig vaststelde. Aedes wil op korte termijn met het ministerie van BZK in gesprek om deze problemen op te lossen. Zodra hierover meer bekend is, naar verwachting medio december 2014, informeert Aedes haar leden via Aedes.nl.

Vereenvoudigd energielabel
Naast de invoering van het Nader Voorschrift komt er een vereenvoudigd energielabel. Alle woningen krijgen een energielabel op basis van een sterk vereenvoudigde rekenmethode. Dit label krijgt wel een letter (A t/m G). Voor alle woningen waarvan het label geregistreerd staat in de database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen woningcorporaties gratis en automatisch een nieuw energielabel. Het nieuwe label is verplicht voor corporaties op het moment dat zij de woning opnieuw verhuren. Voor de huurder verandert er niets. Download onderaan deze pagina de vragen en antwoorden die het ministerie van BZK opstelde over het vereenvoudigd energielabel.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/gedateerd/energielabels–wat-verandert-per-1-januari-2015-.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?