SOR onder verscherpt toezicht

0

CFV plaatst Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam onder verscherpt toezicht.

Op 20 november stelde het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) onder verscherpt toezicht. De reden hiervoor is dat de SOR momenteel niet voldoet aan een aantal financiële beoordelingscriteria van CFV. De SOR werkt in een dynamische omgeving als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid met betrekking wonen en zorg. De SOR is daardoor genoodzaakt om haar investeringsbeleid aan te passen om te komen tot een duurzaam businessmodel van haar zorgvastgoed. De SOR heeft het aangepaste investeringsbeleid niet in de door haar aangeleverde financiële prognosecijfers opgenomen. Om die reden kan CFV niet beoordelen wat de financiële effecten van de plannen zijn in termen van vermogensbeslag, liquiditeitsratio’s en risicoprofiel, wat het onder verscherpt toezicht stellen noodzakelijk maakt.

SOR heeft op 4 november jl. een nieuw ondernemingsplan met bijbehorend herstelplan vastgesteld, welke onlangs naar CFV is gestuurd. CFV zal dit herstelplan toetsen, met name op de wijze waarop SOR binnen vijf jaar weer moet gaan voldoen aan de financiële beoordelingscriteria van CFV. CFV zal vervolgens de verdere uitvoering van het herstelplan monitoren. De SOR mag tot nader order geen materiële besluiten nemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CFV. De corporatie bezit ruim 7.800 verhuureenheden in de regio Rotterdam en de Hoekse Waard.

Op dit moment staan 12 corporaties bij CFV onder verscherpt toezicht.

 

http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/SOR_onder_verscherpt_toezicht

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?