MN start veranderprogramma

0

MN start een veranderprogramma dat de organisatie klantgerichter, efficiënter en slagvaardiger moet maken. Met het programma ‘MN 3.0’ anticipeert de uitvoerder van pensioenregelingen, sociale regelingen en verzekeringen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de pensioensector en veranderende klanteisen. Het traject duurt naar verwachting vier jaar. Met het initiatief voor het veranderprogramma neemt MN de regie over de ontwikkeling van de organisatie.

MN behoort tot de grootste dienstverleners van Nederland op het gebied van pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Om die positie te behouden in de ingrijpend veranderende marktomgeving, moet MN zich voortdurend blijven ontwikkelen. CEO Ruud Hagendijk: “Anticiperen op de bewegingen in de wereld om ons heen is geen vrijblijvende optie, maar harde noodzaak om ook in de toekomst tot de top van dienstverleners te kunnen blijven behoren.”

Naast de soepeler invoering van nieuwe wet- & regelgeving en een aanbod van eigentijds pensioenbeheer, verzekeringen en sociale regelingen, wensen opdrachtgevers van MN steeds efficiëntere processen en adequate informatievoorziening. Dat moet onder meer leiden tot lagere kosten.

In het integrale veranderproces van MN worden de structuur, systemen en cultuur in samenhang verbeterd. De belangrijkste veranderthema’s in het pensioenstelsel (o.a. consolidatie, stelselaanpassingen, nieuwe soorten pensioenregelingen, flexibilisering van arbeid) zijn daarbij koersbepalend. Hagendijk: “De organisatie, systemen, competenties en cultuur worden in lijn gebracht met de visie van MN op de toekomst.”

De pensioenuitvoerder richt zich in de komende jaren ook op structurele kostenverlagingen. Dit leidt onder meer tot een reductie van meer dan 200 fte’s. De belangrijkste reden daarvoor is dat werkprocessen steeds meer worden geautomatiseerd. Daarnaast heeft de uitvoerder in de afgelopen jaren relatief veel capaciteit ingehuurd voor tijdelijke projecten. MN gaat om die reden terug naar haar ‘rationeel verantwoorde’ omvang. De fte-reductie wordt in samenwerking met vakbonden en OR vormgegeven. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van natuurlijk verloop, opleiding en herplaatsing voor de vervallen fte’s.

MN verzorgt de pensioenuitvoering voor de sectorfondsen Metalektro (PME), Metaal & Techniek (PMT) en Koopvaardij en beheert een vermogen van ruim €100 miljard voor diverse pensioenfondsen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. MN voert de pensioenadministratie, verzekeringen en sociale regelingen uit voor bijna 2 miljoen mensen en ruim 36.000 werkgevers. Bij MN werken circa 1.250 mensen.

 

http://www.mn.nl/portal/page?_pageid=3716,6676143&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_item_id=6958935

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?