Minister over antikraak: ‘Bruikleencontracten niet verbieden’

0

Het is niet nodig om bruikleencontracten, die soms worden gebruikt bij de tijdelijke verhuur van leegstaande gebouwen, te verbieden. Het nieuwe Wetsvoorstel Tijdelijke Huur biedt straks voldoende mogelijkheden om in dat soort situaties toch een huurcontract op te stellen. Dat zei minister Blok (Wonen) in een overleg met de Kamer over antikraakconstructies en leegstandsbeheer.

Geen huurbescherming
Met name de SP maakt zich zorgen over de situatie waarin bewoners bij antikraak terecht kunnen komen. Bij antikraak sluit een leegstandsbeheerder een bruikleencontract met de bewoner af. Er is dan geen sprake van een huurovereenkomst en dus geen huurbescherming. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bewoner op zeer korte termijn de woning moet verlaten als de beheerder daarom vraagt.

Naar schatting wonen in Nederland in totaal 12.000 mensen antikraak. Woningcorporaties schakelen af en toe een leegstandsbeheerder in, bijvoorbeeld als zij de betreffende woningen gaan slopen of renoveren.

Meer vormen tijdelijke huur
Volgens de minister is zo’n bruikleencontract weliswaar niet de meest wenselijke oplossing, maar in bepaalde situaties nog altijd te verkiezen boven leegstand. ‘Ik vind het belangrijk dat we zoveel mogelijk mogelijkheden bieden om leegstaande gebouwen met een huurcontract te verhuren. Ik kom daarom met de Wet Tijdelijke Huur om die mogelijkheden uit te breiden.’

Aedes: ‘Kies verantwoord leegstandsbeheerder’
Tijdelijke verhuur is niet altijd mogelijk. Om te voorkomen dat woningen onnodig leegstaan, kan leegstandsbeheer soms een goede oplossing zijn. Dat draagt immers bij aan de leefbaarheid van de betreffende buurt of wijk. Aedes verwacht daarbij van woningcorporaties dat ze kiezen voor een verantwoorde leegstandsbeheerder, die tenminste is aangesloten bij het Keurmerk Leegstandbeheer.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/gedateerd/minister-over-antikraak—bruikleencontracten-niet.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?