Vestia en CFV hebben aangifte tegen ABN AMRO gedaan

0

Vandaag is eerder bekend gemaakt dat de AFM op 28 augustus 2014 een bestuurlijke boete van €3 miljoen heeft opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V.. Medio 2010 is Fortis Bank Nederland opgegaan in ABN AMRO.

Fortis heeft aan woningcorporatie Vestia diensten verleend met betrekking tot het afsluiten van transacties inzake rentederivaten. Over die dienstverlening zijn onvoldoende gegevens bijgehouden om toezicht door de AFM mogelijk te maken. Daarmee heeft ABN AMRO – als rechtsopvolger van Fortis – artikel 35, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) overtreden.

Bestuurder Willy de Mooij van Vestia: “Wij zijn verheugd met deze uitspraak, maar EUR 3 miljoen is niet veel als je ziet wat voor schade er is aangericht. Deze uitspraak geeft ons aanknopingspunten voor het onderzoek naar de mogelijkheden om schade te verhalen op degenen die het derivatendebacle hebben veroorzaakt.¨

Op deze overtreding staat een boete met een basisbedrag van €2 miljoen. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst en/of duur van de overtreding of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding om het basisbedrag te verhogen met 25% op grond van de ernst van de overtreding en met 25% op grond van de verwijtbaarheid. Hierbij speelt mee dat er voor hoge bedragen rentederivaten zijn afgesloten, die grotendeels waren gefinancierd met publieke gelden en dat Fortis door haar bedrijfsinrichting het risico op overtredingen als deze kennelijk op de koop had toegenomen.

Het CFV en Vestia hebben eigen onderzoek gedaan waarvan de bevindingen jegens Fortis dermate belastend zijn dat zij in 2013 aangifte tegen ABN AMRO bij het Openbaar Ministerie hebben gedaan.

 

http://www.vestia.nl/Actueel/Nieuws/Pages/VestiaenCFVhebbenaangiftetegenABNAMROgedaan.aspx

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?