CFV plaatst Vitaal Wonen onder verscherpt toezicht

0

Begin november plaatste het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) woningcorporatie Vitaal Wonen onder verscherpt toezicht. Vitaal Wonen is een kleine woningcorporatie uit Sittard-Geleen met circa 275 woongelegenheden.

Bij de integrale financiële beoordeling van Vitaal Wonen viel op dat de vermogenspositie in 2013 verslechterd is, en dat deze zich onvoldoende herstelt in de eerstkomende vijf jaren. Ook is er een liquiditeitsrisico. Uit nader onderzoek bleek dat dit mede ligt aan de toename van de bedrijfslasten onder invloed van – met het ministerie van BZK afgesproken – forensisch onderzoek, vervolgonderzoeken en de daaruit voortvloeiende juridische procedures die Vitaal Wonen is gestart tegen de voormalige bestuurder. Deze bestuurder is in 2013 ontslagen. Hoewel de stijging van de bedrijfslasten daarmee is verklaard, moet Vitaal Wonen acteren op de financiele risico’s die daardoor zijn ontstaan.

Vitaal Wonen heeft aangegeven begin 2016 te willen fuseren. Vitaal Wonen moet van CFV een herstelplan indienen waaruit blijkt dat de te vormen fusiecorporatie financieel gezond is. Ook moet Vitaal Wonen een alternatief plan maken voor het geval de voorgenomen fusie er niet komt. Verder moet Vitaal Wonen CFV maandelijks inzage geven in de actuele liquiditeitpositie.

Op dit moment staan 11 corporaties bij CFV onder verscherpt toezicht.

 

http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Vitaal_Wonen_onder_verscherpt

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?