Positief besluit ILT voor verkoop woningen Vestia

0

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft, namens de minister voor Wonen en Rijksdienst, een positief besluit genomen voor de verkoop van 5490 woningen van Vestia. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het besluit een bezwaar indienen.

Vestia heeft in augustus 2014 bij de ILT aangegeven om 5490 woningen, waarvan 3197 sociale huurwoningen en 2293 te liberaliseren woningen, te willen verkopen. Voor een (voorgenomen) verkoop van corporatiewoningen aan derden moet een woningcorporatie toestemming vragen op grond van de voorwaarden uit het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh), uitgewerkt in de circulaire MG 2013-02. De ILT heeft de aanvraag beoordeeld aan de hand van de verkoopregels uit deze circulaire. Onderdeel van de beoordeling zijn, naast het voldoen aan alle voorwaarden, de ingediende zienswijzen van de betrokken gemeenten en de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV).

Op basis van de zienswijzen heeft Vestia de aanvraag teruggetrokken, in twee delen gesplitst, en opnieuw ingediend. Voor het eerste deel, ruim 75%, heeft de ILT 31 oktober 2014 een positief besluit genomen. En voor het tweede deel op 11 november 2014. Vanwege de splitsing loopt de bezwarentermijn respectievelijk tot vrijdag 12 december en tot dinsdag 23 december. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het besluit een bezwaar indienen.

 

http://www.ilent.nl/actueel/positief_besluit_ilt_voor_verkoop_woningen_vestia.aspx

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?