JLL kiest voor ‘groen huurcontract’ voor huisvesting in Rotterdam

0

• JLL verhuist naar andere verdieping in gebouw Weena 200 Rotterdam;
• JLL en FLOW Real Estate ontwikkelen greenlease huurovereenkomst gericht op verduurzaming en duurzaam gebruik van het kantoor.

Medio februari 2015 verhuist JLL naar de negende verdieping van gebouw Weena 200 in Rotterdam. Momenteel huurt de vastgoedadviseur al in dit gebouw, met de verhuizing wordt het voor JLL mogelijk om alle in Rotterdam gevestigde teams op één vloer te huisvesten, wat de samenwerking tussen teams en de kennis- en informatie-uitwisseling beter faciliteert.

JLL heeft voor de huur van de negende verdieping – circa 1103 m² vloeroppervlak – een greenlease afgesloten. Doel van de greenlease is verduurzaming van de huisvesting in Weena 200 en het maken van afspraken voor duurzaam gebruik van het gebouw. De greenlease is samen met asset manager FLOW Real Estate ontwikkeld. Een belangrijke basis hiervoor is de in 2013 mede door JLL ontwikkelde Greenlease Menukaart. JLL en FLOW Real Estate zien in gebouw Weena 200 een unieke mogelijkheid voor het creëren van een duurzame kantooromgeving. De basis hiervoor is de combinatie van uitstekende bereikbaarheid, hoge (toekomstige) gebruikskwaliteit en de hoogstedelijke locatie Rotterdam Central District.

Daan van Helsdingen, partner bij FLOW Real Estate: “In opdracht van de eigenaar zullen wij de komende maanden werken aan een kwaliteitsverbetering van Weena 200. Doel is om te komen tot een locatie die antwoord geeft op de wensen van de hedendaagse kantoorgebruiker. Vanzelfsprekend is duurzaamheid hierbij een factor van belang. De greenlease met JLL is gebaseerd op de richtlijnen van BREEAM NL waarbij met name een duurzame én plezierige werkomgeving wordt nagestreefd. Dit sluit aan bij de wensen van gebruikers én bij de ambities van Rotterdam Central District.“

Claudia Heimensen zegt over de greenlease: “JLL wil voorop lopen als adviseur op het gebied van duurzaam vastgoed. Als een van de initiatiefnemers in de ontwikkeling van greenleases vinden we dat wij daar waar mogelijk en haalbaar hierin zelf het voorbeeld moeten geven. Bij de heronderhandeling van onze huurovereenkomst voor Weena 200 was dit voor ons een unieke kans om de daad bij het woord te voegen. De greenlease die we nu samen met FLOW hebben ontwikkeld geeft antwoord op onze eigen duurzaamheidambities op een strategische locatie. Omdat we ook property manager zijn van Weena 200 geeft ons dit ook de mogelijkheid hier zelf de regierol stevig naar ons toe te trekken in het realiseren van de gestelde doelen.”

Met de nieuwe huurovereenkomst is JLL in staat een verdere productiviteitsverbetering te realiseren door de ontwikkeling van activiteitgerelateerde werkplekken zoals overlegruimtes, concentratieruimtes en telefoonclusters. Dochteronderneming Tétris Design & Build zal de inrichting van het nieuwe kantoor realiseren waarin JLL’s kennis en expertise op het gebied van werkplekstrategie en de ontwikkeling van ‘winning workplaces’ zichtbaar en tastbaar wordt.

 

http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/nieuws/703/JLL-kiest-voor-groen%20huurcontract

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?