Aantal faillissementen nagenoeg onveranderd

0

In oktober 2014 zijn 534 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er ongeveer evenveel als in september, ondanks het feit dat oktober een zittingsdag minder telde dan september. Ten opzichte van augustus, dat evenveel zittingsdagen telde als oktober, is het aantal uitgesproken faillissementen 69 hoger.

De trend is echter dalend. Tot met oktober 2014 zijn 5 634 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 21 procent minder dan in dezelfde periode van 2013, maar bijna tweemaal zo veel als in de eerste tien maanden van 2008.

Meeste faillissementen in de handel en financiële dienstverlening
In de handel (groot en detail) zijn in oktober 2014 de meeste faillissementen uitgesproken, namelijk 107. Ook in de financiële dienstverlening zijn veel bedrijven failliet verklaard, 101. Het aantal faillissementen in de handel daalt de laatste maanden, terwijl het aantal in de financiële dienstverlening juist toeneemt. Hierdoor kruipt het aantal faillissementen in de financiële dienstverlening steeds dichter tegen dat van de handel aan.

Dalende trend
Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In oktober kwam het driemaandsgemiddelde uit op 513. Een maand eerder was dit 545. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen en ligt op het laagste niveau sinds drie jaar. Het is echter nog relatief hoog vergeleken met de jaren voor de crisis.

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/maand/2014-11-12-m07.htm

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?