OMU en IeVeMa starten herontwikkeling op Industrieterrein Lage Weide

0

Op 10 november jl. hebben de laatste sloophandelingen plaatsgevonden van de kantoorgebouwen op de locatie Reactorweg/Kobaltweg op het industrieterrein Lage Weide in Utrecht.

Deze handelingen werden verricht door de heer R. van Lunteren, gedeputeerde van de provincie Utrecht, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van o.a. NSI NV, IeVeMa Beheer BV en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU). Deze locatie ter grootte van ca. 12.000m2 zal worden herontwikkeld door IeVeMa Beheer BVtot kleinere bedrijfskavels. De locatie is door IeVeMa Beheer BV aangekocht van NSI NV.

OMU heeft deze transactie mogelijk gemaakt door het verstrekken van de benodigde financiering aan koper. OMU is een dochtervennootschap van de provincie Utrecht en geeft met het verstrekken van deze financiering uitvoering aan haar primaire doelstelling, het initiëren van herstructureringsprojecten op bestaande bedrijventerreinen. Met deze herontwikkeling wordt een belangrijke impuls gegeven aan de kwaliteitsverbetering en opwaardering van de locatie en het omliggende gebied.

OMU kenschetst de onderhavige ontwikkeling als een uitstekend voorbeeld hoe overheid en marktpartijen in situaties van leegstand van gebouwen, waarvan een rendabele exploitatie in de huidige markt problematisch is geworden, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk tot een haalbaar plan komen. Zoals bekend voert de provincie Utrecht een proactief beleid ten aanzien van het terugdringen en voorkomen van leegstand in bedrijfsgebouwen en kantoren. NSI is tot verkoop overgegaan omdat dit pand non-core is. Ook NSI juicht initiatieven en samenwerking van marktpartijen om de leegstand in de markt te verminderen toe.

NV OMU is opgericht in 2011 met de provincie Utrecht als enig aandeelhouder. Voor 2022 wil zij minimaal 50 hectare private bedrijfslocaties herstructureren en werkt daarbij intensief samen met gemeenten, vastgoedeigenaren, ondernemers, ontwikkelaars en beleggers. NV OMU is thans betrokken bij meerdere initiatieven en planvorming tot herstructurering binnen de provincie.

 

http://www.nvomu.nl/omu-en-ievema-starten-herontwikkeling-op-industrieterrein-lage-weide/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?