Calcasa: Woningmarktherstel zet definitief door

0

Al vier kwartalen op rij stijgt de gemiddelde woningwaarde. Ten opzichte van een jaar geleden zijn woningen in Nederland gemiddeld met 3,5% in waarde gestegen. Calcasa analyseerde dit kwartaal alle 12 duizend buurten en deelde de prijsontwikkeling in naar drie categorieën: (i) buurten met een prijsdaling, (ii) buurten met een prijsstijging tot 5%, en (iii) buurten met een prijsstijging van meer dan 5%. Op basis van deze analyse concludeert Calcasa dat het tempo van herstel de afgelopen kwartalen versnelt; in 89,9% van alle buurten stijgt de gemiddelde woningwaarde.

Download hier het volledige WOX kwartaalbericht (24 pagina’s)

De woningmarkt herstelt zich van de crisis van de afgelopen jaren met een landelijke prijsstijging van 3,5%. Positieve uitschieters zijn de regio Haarlem met een prijsstijging van 9,3% en de regio Groot-Amsterdam met een prijsstijging van 7,8%. Calcasa analyseert elk kwartaal de woningprijzen met de WOX woningprijsindex. Dit kwartaal is met de WOX voor alle 12 duizend buurten in Nederland een gedetailleerde analyse van de prijsontwikkelingen gemaakt. In figuur 1a en 1b zijn de uitkomsten in het huidige kwartaal, een half jaar geleden en een jaar geleden weergegeven. In figuur 1a is voor heel Nederland het aandeel buurten naar categorie prijsdaling of-stijging weergegeven; in figuur 1b is vervolgens ingezoomd op de regio Groot-Amsterdam. De gemiddelde WOX voor elke periode is ook in de figuur weergegeven.

Woningmarktherstel niet uniform
De woningmarkt herstelt niet overal in hetzelfde tempo. Er zijn regio’s met prijsstijgingen ver boven het gemiddelde en regio’s waar nog prijsdalingen voorkomen. Zo daalde de gemiddelde woningwaarde met 3,6% in de regio Noord-Friesland. In de figuren 2 en 3 is de jaarlijkse prijsontwikkeling weergegeven voor alle wijken in Nederland. In deze kaarten is te zien dat het herstel van de woningmarkt nu bijna in heel Nederland plaatsvindt.

Figuur 1a laat zien dat het tempo van landelijk herstel van de woningmarkt versnelt. Een jaar geleden was van landelijk herstel nog geen sprake; de woningprijzen daalden nog in 77% van alle buurten. De landelijke prijsontwikkeling betrof toen -2,2%. Een half jaar geleden is de negatieve trend omgebogen naar een landelijke stijging van de WOX met 1,2%. Het afgelopen kwartaal noteert de WOX een landelijke gemiddelde prijsontwikkeling van 3,5% waarbij in 90% van alle buurten de woningprijzen stijgen.

Figuur 1b toont de uitkomsten van dezelfde analyse voor alle buurten die behoren tot de Corop-regio Groot-Amsterdam. 99,5% van alle buurten van de regio Groot-Amsterdam kennen een prijsstijging in het afgelopen jaar. In het vorige kwartaal had nog 14% van alle buurten te maken met een woningprijsdaling en een half jaar geleden was dit nog 44%. Een jaar geleden werden alle buurten van de regio Groot-Amsterdam nog geconfronteerd met een prijsdaling.

 

http://www.calcasa.nl/nl/over-calcasa/nieuws/detail/woningmarktherstel-zet-definitief-door/146

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?