Grontmij loopt vooruit op nieuwe Omgevingswet met Omgevingsplan Oosterwold

0

In opdracht van gemeente Almere en Zeewolde maakt advies- en ingenieursbureau Grontmij het Omgevingsplan voor het project Oosterwold. Voor het gebied Oosterwold hebben het Rijk en de gemeenten Almere en Zeewolde in samenwerking met bureau MVRDV een visie opgesteld waarin een experimentele vorm van gebiedsontwikkeling is uitgedacht.

Oosterwold is door het Rijk aangewezen als pilot om met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan te experimenteren en loopt hiermee vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Het project omvat de organische ontwikkeling van 4.300 hectare agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde naar een groen woon- en werkgebied. Grontmij stelt hiervoor de juridisch–planologische basis op in de vorm van een Omgevingsplan.

Gevarieerde en gefaseerde invulling
Kenmerkend voor de gebiedsontwikkeling is dat hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien en waar de verschillende functies in het gebied gaan landen, wordt overgelaten aan de talloze grote en kleine initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. Er wordt vooraf geen blauwdruk opgesteld. Door deze aanpak is veel ruimte voor een gevarieerde, gefaseerde invulling aan de diverse initiatiefnemers over een lange periode.

Vooruitlopen op nieuwe Omgevingswet
Het huidige wettelijk kader biedt onvoldoende ruimte voor deze vorm van uitnodigingsplanologie. De aanmelding van het project Oosterwold voor de Crisis- en Herstelwet maakt het mogelijk om te experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan krijgt hiermee het karakter van een Omgevingsplan en loopt daarmee vooruit op de Omgevingswet.

Effectieve uitvoering
Grontmij stelde eerder het milieueffectenrapport op bij de structuurvisie Oosterwold en maakt nu de juridisch–planologische basis die nodig is voor een effectieve uitvoering. Het Omgevingsplan dient als basis voor het verlenen van een omgevingsvergunning aan initiatiefnemers en beperkt zich daarbij tot een minimum aantal randvoorwaarden. Het Omgevingsplan heeft een passende looptijd (20 jaar in plaats van de reguliere 10 jaar) en biedt ruimte voor grondexploitatie op hoofdlijnen.

Vooruitstrevende ontwikkeling
Mark Schmeink, planjurist bij Grontmij, is enthousiast: ”Dit project is een volgende stap in ons streven naar maximale ontwikkelruimte in bestemmingsplannen en sluit aan op eerdere opdrachten van Grontmij die zich richten op verminderen van de regeldruk, zoals de Pilot regelluwe zone in Zeeland voor het ministerie van Economische Zaken.” Esther Geuting, gebiedregisseur vanuit Rijk, Almere en Zeewolde: “De gemeenten Almere en Zeewolde zijn trots om ruimte te kunnen bieden aan deze vooruitstrevende ontwikkeling. Met dit Omgevingsplan dat wij samen met Grontmij uitwerken, nodigen wij burgers, bedrijven en instellingen uit om hun initiatief voor Oosterwold bij ons in te dienen”.

Almere en Zeewolde voeren het project Oosterwold uit in samenwerking met het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) en in het kader van het programma Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM).

 

http://www.grontmij.nl/MediaCenter/Nieuwsarchief/Pages/Persbericht-Grontmij-loopt-vooruit-op-nieuwe-Omgevingswet-met-Omgevingsplan-Oosterwold.aspx

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?