Heijmans: resultaat onder druk, orderportefeuille neemt toe

0
  • Omzet over de eerste 9 maanden bijna 10% lager dan over dezelfde periode in 2013;
  • Druk op het resultaat bij Nederlandse en Duitse infra activiteiten alsook bij Utiliteit;
  • Orderportefeuille per einde 3e kwartaal circa € 2,5 miljard (ultimo 2013 € 1,7 miljard);
  • Aantal verkochte woningen tot en met oktober 742, tegen 592 in dezelfde periode in 2013;
  • Aanpassing organisatie Utiliteit kost 200 arbeidsplaatsen.

Bert van der Els, voorzitter Raad van Bestuur:
“Over de gehele linie zijn de resultaten mager. Het is nog maar de vraag of we het operationeel resultaat dit jaar boven de nullijn kunnen houden. Sterke focus op kasstroom en een solide solvabiliteit zullen ons er doorheen helpen. We voorzien dat aanvullende maatregelen nodig zijn om gewenste rendementsverbeteringen te behalen. Zonder meer positief zijn toename van de orderportefeuille en het herstel van de woningmarkt te noemen. Ik reken me daarbij niet rijk maar het geeft wel vertrouwen dat we met de goede dingen bezig zijn. De lancering van de Glowing Lines 2.0 en de introductie van Heijmans ONE laten zien dat ons innovatief vermogen kansen biedt om deze meerwaarde in de toekomst verder uit te bouwen tot een kennis- en technologiegedreven aanbod.”

Wonen
Bij Vastgoed en Woningbouw is de omzet in het 3e kwartaal op een gelijk niveau ten opzichte van dezelfde periode in 2013. De eerste tekenen van herstel in de woningmarkt zijn zichtbaar in een toename van de orderportefeuille en het aantal verkochte woningen. In de eerste 10 maanden zijn 25% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode van vorig jaar: 742 ten opzichte van 592. Ruim tweederde hiervan is verkocht aan particulieren. Met het Heijmans Huismerk zetten we in op efficiënte ontwikkeling en realisatie via standaardisatie en kunnen we tegelijkertijd inspelen op woonwensen van de consument. Een modulaire opzet van de woningen met duidelijke keuzemogelijkheden en een helder stappenplan resulteert in meer zekerheid over proces, oplevering en een gunstige prijs-/kwaliteitverhouding. Inmiddels zijn 250 Huismerk-woningen opgeleverd en bijna 250 woningen in uitvoering. In Amsterdam verwierf Heijmans de opdracht voor de transformatie van de Parooltoren en het Trouwgebouw naar een studentenhotel. In Leiden worden 178 appartementen gerealiseerd voor onder andere woningbouwvereniging de Sleutels, naast de realisatie van het woon- en winkelgebied Het Plein van Leiden. Met Heijmans ONE introduceren we een innovatief concept als verplaatsbare woning voor het groeiend aantal éénpersoonhuishoudens, dat slim gebruik maakt van tijdelijk beschikbare, binnenstedelijke ruimte.

Werken
De laatste jaren is veel geïnvesteerd in verbetering van project- en risicomanagement en de aansturing van de organisatie. Projecten zijn beter in control en ook bij services boeken we goede vooruitgang in de segmenten waarop Heijmans zich wil richten. Toch blijven de marktomstandigheden lastig en is de concurrentie hevig waardoor marges sterk onder druk staan. De omzet bij Utiliteit is, over de eerste 9 maanden, ruim 20% lager dan vorig jaar. Per saldo is het rendement duidelijk onvoldoende. We voorzien dat een aanpassing van de organisatie nodig is, waarmee capaciteit op zowel bouw als installatietechniek wordt teruggebracht. Het gaat hierbij om ruim 200 arbeidsplaatsen. De orderportefeuille is toegenomen met de opdracht voor de nieuwe huisvesting voor Eurojust in Den Haag en het DBFMO contract voor de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Utrecht. Bij het Timmerhuis in Rotterdam werd het hoogste punt bereikt, de vernieuwing van Lounge 2 op Schiphol ging van start.

Verbinden
Ook Wegen en Civiel hebben te maken met een uitdagende markt die gekenmerkt wordt door lage marges op grote projecten en enorme concurrentie op regionale opdrachten. Het resultaat staat onder druk en zal fors onder 2013 uitkomen vanwege extra inspanningen in de ontwerp- en engineeringfase van een aantal complexe projecten, die doorwerken in de uitvoeringsfase. De eerder ingezette maatregelen ter verbetering van de marges en de efficiency in de realisatie van regionale projecten laten nog te weinig voortgang zien. In het 4e kwartaal wordt onderzocht welke additionele maatregelen nodig zijn om het rendement te verbeteren. Lage marges spelen Heijmans ook in Duitsland parten, waar de resultaten van de infra activiteiten onder druk staan, met name bij Oevermann. De Belgische activiteiten verlopen volgens planning voor 2014. De orderportefeuille voor de infra activiteiten is flink gestegen, waarbij de verwerving van het PPS-project A9 Gaasperdammerweg en de DBFM opdracht voor de A12 Veenendaal – Ede –Grijsoord de highlights vormen. De sluizencomplexen in de Maas bij Sambeek en Belfeld werden in gebruik genomen en de renovatie van de Kreekrakbrug ging van start. In België verloopt de realisatie van de installaties voor de Liefkenshoektunnel volgens plan, Heijmans heeft hiervoor een aanvullende opdracht gekregen. Met de lancering van de Glowing Lines versie 2.0 maakt dit Smart Highway concept een volgende stap in de ontwikkeling naar een volwassen product. Een andere innovatie is het energieopwekkend geluidsscherm, waarvan Heijmans bekend heeft gemaakt vanaf januari 2015 te starten met een pilot in ’s-Hertogenbosch.

Financiering
Het werkkapitaal staat onder druk. Heijmans blijft daarom sterk sturen op cash flow en beheersing van het werkkapitaal. Via het interne programma ‘Fit for cash’ krijgen deze thema’s in alle geledingen van de organisatie onverminderd aandacht.

Outlook
De eerste signalen van herstel in de woningmarkt en de gestegen orderportefeuille geven vertrouwen in de toekomst. Voor de korte termijn is de druk op de operationele resultaten echter groter dan eerder aangenomen. Mede door éénmalige lasten als gevolg van voorgenomen organisatorische maatregelen, verwacht Heijmans dat het resultaat voor 2014 zal uitkomen op een netto verlies. In het 4e kwartaal van dit jaar worden plannen voor de genoemde maatregelen concreet uitgewerkt, met als doel een goede uitgangspositie te creëren voor resultaatherstel in 2015 en 2016.

Jaarcijfers
Op 26 februari 2015 zal Heijmans de resultaten over 2014 presenteren.

 

http://www.heijmans.nl/nl/nieuws/trading-update-resultaat-onder-druk-orderportefeuille-neemt-toe/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?