Reactie CFV op enquêterapport

0

Voorlopige reactie CFV op eindrapport enquêtecommissie ‘Ver van huis’.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) waardeert de grondige analyses van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In zijn rapport gaat de commissie in op het functioneren van het stelsel van woningcorporaties vanaf de jaren negentig tot heden en komt met aanbevelingen voor verbetering ervan. CFV herkent zich in de hoofdlijnen van het eindrapport en stelt vast dat de commissie aandacht heeft voor de lastige omstandigheden waarin CFV heeft moeten opereren.

Eén van de achttien aanbevelingen is het inrichten van een onafhankelijk krachtige Woonautoriteit, iets waar CFV meermalen voor pleitte. In een eerste voorlopige reactie zegt CFV-directeur Daphne Braal hierover het volgende: ’Het is nu aan de politiek om te zorgen dat het voorstel voor een onafhankelijke externe toezichthouder op woningcorporaties wel de politieke eindstreep haalt’.

CFV gaat het rapport grondig bestuderen en zal op een later moment een uitgebreide reactie geven op de conclusies en aanbevelingen vanuit zijn rol als financieel toezichthouder en saneerder.

 

http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Reactie_CFV_op_enqueterapport

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?