Bouwwerken unieke Campus Beringen officieel van start

0

Vandaag werd in aanwezigheid van CD&V-voorzitter Wouter Beke de eerste spade in de grond gestoken voor de nieuwe Campus Beringen. Op een terrein van 6,5 hectare worden vijf scholen samengebracht: naast de bestaande Middenschool Sint-Jan worden er nieuwe lokalen gebouwd voor de basisschool De Beerring en voor de drie Beringse bovenbouwscholen van het Spectrumcollege (Sint-Jozef, Sinte-Lutgart en het VTI). Het project wordt gerealiseerd via de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen en is veruit het grootste Vlaamse scholenbouwproject van de voorbije decennia. In het schooljaar 2016-2017 wordt de campus in gebruik genomen.

De volgende twee jaren verrijst aan de Bogaarsveldstraat in Beringen een technisch, bouwkundig en pedagogisch meesterstuk. Een nieuwe onderwijscampus met dertig afstudeerrichtingen, vijf scholen, samen goed voor 27.000 m² nieuwbouw inclusief een competitiesporthal, op een terrein van 65.000 m² waarvan 42.000 m² nieuw aangelegde buitenomgeving … het is een ongeziene operatie. De totale investeringskost bedraagt niet minder dan € 58 miljoen, btw inclusief. De nieuwe gebouwen, de competitiesporthal en het prachtig park zijn bovendien toegankelijk voor de Beringse gemeenschap; voor wandelaars en fietsers, voor plaatselijke sportverenigingen en voor het volwassenenonderwijs.

Met de komst van deze campus krijgt Beringen een economische, sociale en educatieve boost. De positieve samenwerking met de Stad Beringen is hierbij erg belangrijk. Niet alleen kaderden het stadsbestuur en de stedelijke diensten het project in een globale visie op stadsontwikkeling, ze zetten ook de noodzakelijke stappen om die visie te realiseren, o.m. door de aanleg van de toegangswegen en de aankoop van de centrale scholensites die verlaten worden.

150 genodigden en 400 leerlingen en leerkrachten vierden de start van de werken met een spectaculaire eerste spadesteek. CD&V-voorzitter Wouter Beke was van de partij en mocht samen met de voorzitters van het schoolbestuur de eerste boom planten, die het duurzame karakter van de campus symboliseert.

Over het project
Aan de westzijde van de Bogaarsveldstraat vinden we de bestaande Middenschool Sint-Jan, die zijn onafhankelijkheid zal behouden. Het bouwproject situeert zich aan de oostzijde. Voor de scholen Sint-Jozef, Sinte-Lutgart, het VTI en de Beerring werd een uniek en overzichtelijk concept uitgewerkt door OSAR architecten. Doorheen de hele campus wordt dezelfde architectuur gebruikt om eenheid te creëren. Sommige ruimtes zijn gemeenschappelijk, andere krijgen net een heel specifiek karakter. De indeling van de gebouwen is erg flexibel zodat ook een toekomstige groei van leerlingenaantallen kan worden opgevangen. Een draadloos internetnetwerk met 300 access points doorkruist het geheel.

Bouwfase
De realisatie en het dertigjarig onderhoud van de campus werd door de nv Scholen van Morgen toegewezen aan de aannemer THV Interbuild-Betonac. De werftoegang bevindt zich aan de Koolmijnlaan, waardoor het werfverkeer niet in conflict komt met de leerlingenstromen van de Middenschool Sint-Jan. Binnenkort starten de rioleringswerken, terwijl de effectieve ruwbouwwerken in de loop van volgende maand starten. Dan wordt ook de eerste torenkraan gemonteerd. Rond februari 2016 worden de ruwbouwwerken beëindigd. Op piekmomenten zullen er tussen de 120 en 150 arbeiders op de werf zijn.

Publiek-private samenwerking
Via de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen staan in Vlaanderen in totaal 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten gepland over alle onderwijsnetten heen. De vennootschap staat in voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud (Maintain) van de schoolgebouwen. Momenteel bevinden 32 projecten zich in de bouwfase, 1 schoolgebouw in Londerzeel werd al in gebruik genomen.

‘Dit najaar zullen nog meer dan vijftien werven opstarten. 160 projecten hebben hun bouwvergunning al op zak. Met deze inhaalbeweging in scholenbouw draagt de Vlaamse regering bij tot de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen en leraren hebben recht op een moderne, aangepaste en comfortabele leer-, werk- en schoolomgeving’, zegt Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits.

In de provincie Limburg investeert de publiek-private vennootschap in totaal € 250 miljoen.

 

http://www.bam.nl/pers/persberichten/bouwwerken-unieke-campus-beringen-officieel-van-start-eerste-spadesteek-grootste?vnc=1517d6c6239a1289466acacd96382d20&vnp=2

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?