Zonder snelle actie gaat het mis in de winkelgebieden

0

In veel winkelgebieden staan steeds meer winkelpanden leeg. Dit bevordert het winkelplezier niet. Aangezien de uitdagingen in elk winkelgebied weer op zichzelf uniek zijn, is er geen ‘one offer fits all’ oplossing mogelijk. De Rabobank wil met de lokale kennis, netwerk én betrokkenheid haar rol pakken en helpen bij het vinden van een oplossingsrichting.

Perspectief

Overlevingsmodus beperkt bovenliggend belang
Het perspectief voor 2015 is voor veel winkelgebieden slecht zolang er niets drastisch gebeurt. Een verdere toename van de problemen in diverse winkelgebieden lijkt onvermijdelijk. Nog teveel ondernemers werken namelijk in de ‘overlevingsmodus’ en hebben alle energie nodig om de eigen winkel op orde te krijgen of te houden. Daarbij is er geen ruimte om boven de eigen winkel uit te stijgen en het bovenliggend belang van de winkelstraat of winkelgebied te zien. Het sentiment is daarom in veel gevallen slecht en een verdere daling van het omzetvolume in de fysieke winkelgebieden is het gevolg.

De leegstand in de diverse winkelgebieden zal samen met vastgoedeigenaren en lokale politiek aangepakt moeten worden. Lukt dit niet, dan zal de aantrekkelijkheid van het fysieke verkooppunt snel aan toegevoegde waarde verminderen. Die nieuwe winkelstraat ziet er overal anders uit. Dit lukt de retail niet alleen, hier is dus samenwerking tussen de meest relevante partijen nodig. De Rabobank kent vanuit haar lokale betrokkenheid al deze stakeholders goed en is daarom als geen ander in staat om de aanjager te zijn in deze transitie.

Waar staat en gaat het winkelgebied nou eigenlijk voor?
De winkelgebieden zullen zich verder aan moeten passen aan een situatie waar alles en iedereen aan elkaar verbonden is. Het gebruik maken van nieuwe technologie is hierbij erg belangrijk. De mate waarin dit succesvol gebeurt wisselt sterk per onderneming, branche en winkelgebied. Tot slot is het van groot belang dat winkelgebieden hun merk weer gaan herladen bij het winkelend publiek. Waar staat en gaat het winkelgebied voor en hoe zie ik dat terug in het winkelgebied en individuele winkels.

Trends
• Toename (internationale) concurrentie door toetreding buitenlandse winkelbedrijven;
• Toenemende branchevervaging, winkelcentrum daarom niet altijd meer logisch verkooppunt;
• De consument wil kopen waar en wanneer hij wil, het liefst in meerdere verkoopkanalen;
• Consumenten hebben steeds meer last van de keuze-tijdsparadox;
• Locatiekeuze wordt steeds belangrijker. Waar wil welke consument welk product kopen?;
• Identiteit van het winkelgebied wordt belangrijker.

Kansen en bedreigingen
• Social media hebben een grote invloed op de keuze van de consument;
• Het winkelgebied moet zich weten te onderscheiden, bijvoorbeeld door een duidelijke doelgroepkeuze, uniek assortiment, gemak, service, beleving en kwaliteit;
• Producenten stappen steeds vaker, veelal online, in het directe verkoopkanaal;
• Inspelen op trends vereist middelen en kennis. Samenwerking met vastgoedeigenaren en lokale politiek speelt een steeds belangrijkere rol.

 

In veel winkelgebieden staan steeds meer winkelpanden leeg. Dit bevordert het winkelplezier niet. Aangezien de uitdagingen in elk winkelgebied weer op zichzelf uniek zijn, is er geen ‘one offer fits all’ oplossing mogelijk. De Rabobank wil met de lokale kennis, netwerk én betrokkenheid haar rol pakken en helpen bij het vinden van een oplossingsrichting.

Perspectief

Overlevingsmodus beperkt bovenliggend belang
Het perspectief voor 2015 is voor veel winkelgebieden slecht zolang er niets drastisch gebeurt. Een verdere toename van de problemen in diverse winkelgebieden lijkt onvermijdelijk. Nog teveel ondernemers werken namelijk in de ‘overlevingsmodus’ en hebben alle energie nodig om de eigen winkel op orde te krijgen of te houden. Daarbij is er geen ruimte om boven de eigen winkel uit te stijgen en het bovenliggend belang van de winkelstraat of winkelgebied te zien. Het sentiment is daarom in veel gevallen slecht en een verdere daling van het omzetvolume in de fysieke winkelgebieden is het gevolg.

De leegstand in de diverse winkelgebieden zal samen met vastgoedeigenaren en lokale politiek aangepakt moeten worden. Lukt dit niet, dan zal de aantrekkelijkheid van het fysieke verkooppunt snel aan toegevoegde waarde verminderen. Die nieuwe winkelstraat ziet er overal anders uit. Dit lukt de retail niet alleen, hier is dus samenwerking tussen de meest relevante partijen nodig. De Rabobank kent vanuit
haar lokale betrokkenheid al deze stakeholders goed en is daarom als geen ander in staat om de aanjager te zijn in deze transitie.

Waar staat en gaat het winkelgebied nou eigenlijk voor?
De winkelgebieden zullen zich verder aan moeten passen aan een situatie waar alles en iedereen aan elkaar verbonden is. Het gebruik maken van nieuwe technologie is hierbij erg belangrijk. De mate waarin dit succesvol gebeurt wisselt sterk per onderneming, branche en winkelgebied. Tot slot is het van groot belang dat winkelgebieden hun merk weer gaan herladen bij het winkelend publiek. Waar staat en gaat het winkelgebied voor en hoe zie ik dat terug in het winkelgebied en individuele winkels.

Trends
• Toename (internationale) concurrentie door toetreding buitenlandse winkelbedrijven;
• Toenemende branchevervaging, winkelcentrum daarom niet altijd meer logisch verkooppunt;
• De consument wil kopen waar en wanneer hij wil, het liefst in meerdere verkoopkanalen;
• Consumenten hebben steeds meer last van de keuze-tijdsparadox;
• Locatiekeuze wordt steeds belangrijker. Waar wil welke consument welk product kopen?;
• Identiteit van het winkelgebied wordt belangrijker.

 

https://www.rabobank.nl/images/20141014_bb_winkelgebieden_def_29684257.pdf

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?