Bouwproductie in augustus onderuit door late bouwvak

0

De bouwproductie daalde in augustus 2014 met maar liefst 9,6% j-o-j. Dit is een flinke daling die sinds begin 2013 niet meer is voorgekomen. De oorzaak van deze daling moet grotendeels gezocht worden in een late bouwvak, die dit jaar voor een groter deel in augustus viel.

Bouwproductie zakte weg in augustus
In onderstaande figuur is de ontwikkeling van de bouwproductie te zien. De grafiek laat duidelijk zien hoe sterk de bouwproductie in elkaar is gezakt in augustus 2014. Wel heeft het CBS de bouwproductie van een aantal maanden ervoor naar boven bijgesteld, waardoor de bouwproductie over de eerste 8 maanden van 2014 nog met 2,4% j-o-j is gestegen.

Wat is de oorzaak van de daling?
De bouwproductie ligt in de zomermaanden altijd op een lager niveau in verband met de bouwvak in juli en augustus. Er was dit jaar echter sprake van een late bouwvak, waardoor er in augustus 2014 minder werkdagen waren dan in augustus 2013. De bouwvak viel in 2014 in de periode 21 juli tot en met 22 augustus, terwijl de bouwvak in 2013 in de periode 15 juli tot en met 16 augustus viel. Dit heeft een negatief effect gehad op de bouwproductie.
De late bouwvak verklaart echter niet de gehele daling van de bouwproductie in augustus. Eurostat publiceert cijfers over de bouwproductie in Nederland die voor werkdagen wordt gecorrigeerd. Dit is in onderstaande grafiek weergegeven. Daaruit blijkt dat de bouwproductie gecorrigeerd voor het aantal werkdagen in augustus met 1,3% j-o-j daalde. Afgezien van de late bouwvak is de bouwproductie in augustus dus ook licht gedaald. De lage bouwvolumes kunnen hier de oorzaak van zijn. Als er een maand minder bedrijfsinvesteringen zijn, kan dit meteen een negatief effect hebben op de bouwproductie. De grafiek hieronder laat zien dat de bedrijfsinvesteringen en de bouwproductie zich vergelijkbaar ontwikkelen.

Hoe ontwikkelde de omzet zich in de branches?
Er zijn geen gegevens over de ontwikkeling van de bouwproductie naar branche, maar wel over de omzet die bouwbedrijven in de verschillende branches behalen. De omzet van bouwbedrijven daalde in augustus 2014 met 10,5% j-o-j. De daling is sterker dan van de bouwproductie, wat betekent dat de prijzen in de bouw nog steeds onder druk blijven staan. Dit omzet blijft al sinds begin 2014 achter bij de bouwproductie. Dit duidt op aanhoudende overcapaciteit in de markt.
In bijna alle branches binnen de bouw daalde de omzet van bouwbedrijven flink in augustus 2014. De enige uitzondering hierop waren de bouwers die afhankelijk waren van overheidsopdrachten. De omzet van bouwers actief in de bouw van wegen, tunnels en spoorwegen steeg met 3,1% j-o-j. In de zomermaanden wordt veel aan de weg en het spoor gewerkt, omdat er dan minder overlast is voor de spoor- en weggebruikers. Dit is in de cijfers terug te zien. Andere bouwers die actief zijn in de grond-, wegen- en waterbouw (gww) deden het minder goed. De omzet van de kabel- en buizenleggers daalde met ruim 20% j-o-j. Ook de omzet van bouwers actief in de woning- en utiliteitsbouw en gespecialiseerde bouw daalde hard in augustus, met 12,8% respectievelijk 13,3% j-o-j. Zij hebben waarschijnlijk wel last gehad van de late bouwvak.

Wat zijn de vooruitzichten?
Ondanks dat de bouwproductie en de omzet in augustus 2014 sterk daalden, blijft onze verwachting dat de bouw steeds verder zal herstellen. De voorlopende indicatoren, zoals de afgegeven vergunningen en de orderportefeuille van bouwers, laten nog steeds herstel zien. Op basis van deze indicatoren en de economische groei die voor 2014 en 2015 verwacht wordt, verwachten wij dat de bouw met 3% zal groeien in 2014 en met 2% in 2015.

 

https://insights.abnamro.nl/bouwproductie-in-augustus-onderuit-door-late-bouwvak/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?