Tweede Kamer steunt verlaging beloningen bestuurders van woningcorporaties

0

Het kabinet wil dat bestuurders van woningcorporaties en andere (semi)publieke instellingen voortaan maximaal 100 procent van het ministersalaris verdienen. Nu is dat nog 130 procent. De Tweede Kamer stemde donderdag 16 oktober in met aanpassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT) die dat mogelijk maakt.

Wetsvoorstel
De Kamer stemde voor de Reparatiewet WNT (verbeteringen in de bestaande WNT) en de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (van 130 naar 100 procent van het ministersalaris). Minister Plasterk stuurde de laatste aanpassingen op 14 oktober naar de Kamer. Mede naar aanleiding van het rondetafelgesprek over de WNT zijn in het wetsvoorstel nog twee dingen door het kabinet veranderd. De WNT wordt eens in de drie jaar in plaats van eens in de vijf jaar geëvalueerd. Daarnaast is uitzondering op de nieuwe norm in een beperkt aantal gevallen mogelijk.

Eerste Kamer
Zo snel mogelijk na het herfstreces (van 20 tot en met 24 oktober) zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen. De WNT2 moet op 1 januari 2015 ingaan. Het valt nog te bezien of de Eerste Kamer met het wetsvoorstel zal instemmen. Zij let vooral op de kwaliteit van het wetsvoorstel. De Raad van State stelde de zorgvuldigheid van de wetsvoorstellen eerder al ter discussie en de rechter stelde in 2013 over de staffel voor woningcorporaties dat er onevenredig werd ingegrepen.

Onzorgvuldig
Dat is ook de voornaamste reden dat Aedes niet blij is met de nieuwe norm. Sinds 2013 geldt dat bestuurders in de (semi-)publieke sector niet meer dan 130 procent van een ministersalaris mogen verdienen. Omdat de huidige norm net was ingegaan, heeft Aedes er altijd voor gepleit om deze norm eerst zorgvuldig te evalueren en de effecten te bezien.

Beloningsafspraken
Met de verdere verlaging van de topinkomens in de publieke sector mogen bestuurders bij woningcorporaties niet meer dan 178.000 euro verdienen, inclusief pensioenbijdragen en onkostenvergoeding. Nieuwe bestuurders zullen meteen onder de norm van 100 procent vallen. Zittende bestuurders die al onder de WNT1-norm vallen, behouden vier jaar lang de beloningsafspraken die ze al hadden. Daarna wordt de beloning in drie jaar afgebouwd naar de WNT2-norm.

Bij bestuurders met beloningen van voor de norm van 100 procent, wordt de beloning vanaf 1 januari 2017 in drie jaar teruggebracht naar de WNT1-norm en daarna in twee jaar naar de WNT2-norm. Naast de nieuwe maximumbeloning blijft ook de ‘Blok-staffel’ gelden, die wordt aangepast aan de nieuwe norm. Die regeling koppelt de grootte van een woningcorporatie (aantal huizen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente aan een maximumbeloning voor de directeur-bestuurder.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/salarissen-bestuurders/kabinet–inkomen-bestuurder-omlaag–inkomen-commis.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?