Nieuwe voorzitter sectie Agrarisch Vastgoed VBO Makelaar

0

De heer J.L. Havinga (54) is voor de periode van drie jaar benoemd tot voorzitter van de sectie Agrarisch Vastgoed van brancheorganisatie VBO Makelaar. Jouke Havinga is reeds vanaf maart jl. interim voorzitter, nadat Meep van Veldhuizen te kennen had gegeven een stapje terug te willen doen. Havinga is sinds 2005 lid van VBO Makelaar. Vanaf 2010 is hij ook als bestuurslid actief bij de brancheorganisatie betrokken.

Havinga: “Er komen veel complexe vragen op de agrarisch makelaar en taxateur af. De agrarische sector is volop in beweging. Vanuit Europa, de overheid en toezichthouders wordt steeds meer regelgeving opgelegd en worden hoge (rendements)eisen gesteld. Ik zie het als mijn taak om samen met de andere bestuursleden van de sectie een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het vak en de leden. Inmiddels beschikken de eerste leden van onze sectie over het certificaat Recognised European Valuer (REV) van TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations). De komende jaren moeten we zoveel mogelijk kwalitatieve taxateurs uit de sectie naar de REV-titel leiden.”

Jouke Havinga is sinds 2005 lid van de secties Agrarisch Vastgoed en Wonen. In 2012 volgde het lidmaatschap van de sectie Bedrijfsmatig Vastgoed. Havinga is al jaren bij de VBO-besturen betrokken. Zo is hij sinds 2010 namens de sectie Agrarisch Vastgoed lid van het hoofdbestuur van VBO Makelaar. Vanaf 2013 is hij als bestuurslid van de sectie Agrarisch Vastgoed ook in de sectie zelf actief. Jouke Havinga heeft diverse nevenfuncties bekleed. Zo was hij voorzitter van het centraal bestuur van 11 scholen in het primair onderwijs (P.O.) en had hij zitting in de Raad van Toezicht van 20 P.O.-scholen.

Jouke Havinga is vanaf 1997 actief als makelaar in het familiebedrijf Havinga Makelaardij in Groningen. Het bedrijf is zowel op wonen als agrarisch en bedrijfsmatig vastgoed gericht. Samen met zijn twee broers, zijn vrouw en een medewerker is hij werkzaam in de noordelijke provincies. Maar voor de begeleiding van bedrijfsverplaatsingen en onteigeningen is hij niet alleen in Noord-Nederland, maar ook landelijk actief. Voordat Havinga in de makelaardij startte, was hij werkzaam in het vakonderwijs. Daar heeft hij diverse functies vervuld. Zo was hij consulent en projectleider, waarna een aantal management- en directiefuncties volgden.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. Met bijna 1.000 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Agrarisch Vastgoed, ook een aparte sectie Wonen, een sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Huur/Verhuur.

 

http://www.vbomakelaar.nl/nieuwsberichten/persberichten/2014/nieuwe-voorzitter-sectie-agrarisch-vastgoed-vbo-makelaar

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?