Start sloop GZG in Den Bosch

0

Er is een start gemaakt met de asbestsanering en de daaropvolgende sloop van het voormalig hoofdgebouw van het Groot Zieken Gasthuis in Den Bosch. De ontwikkelingscombinatie vof GZG (Heijmans en AM Real Estate Development) heeft hiertoe opdracht gegeven aan VSM Sloopwerken. Met de sloop van deze gebouwen wordt een belangrijke stap gezet in de transformatie van het GZG-terrein tot een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied.

Maatregelen
Het minimaliseren van de overlast voor de inwoners van Den Bosch, in het bijzonder de direct omwonenden, is een van de belangrijkste aandachtspunten bij de sloop van het voormalig hoofdgebouw. Zo wordt zwaar sloopafval per schip via de Zuid Willemsvaart afgevoerd. Hierdoor wordt eventuele verkeershinder in het centrum beperkt. Alleen licht sloopafval wordt per vrachtwagen weggebracht. Daarnaast worden de gebouwen zoveel mogelijk in de richting van het binnengebied gesloopt, zodat het puin binnen het terrein op een veilige manier kan worden verzameld en afgevoerd.

Planning
Het sloopproces start met de asbestsanering, waarna het voormalige hoofdgebouw daadwerkelijk gesloopt gaat worden. De bebouwing aan de kant van de Zuid Willemsvaart zal als eerste worden afgebroken. De gebouwen aan de Tolbrugstraat worden als laatste afgebroken. Doordat deze bebouwing als laatste aan de beurt komt, vormt deze een scherm tegen geluid en stof richting Tolbrugstraat en Burgemeester Loeffplein. De sloop van het voormalig hoofdgebouw is naar verwachting eind 2015 voltooid.

Transformatie
Met de sloop van deze gebouwen wordt een belangrijke stap gezet in de transformatie van het GZG-terrein. De rijksmonumentale gebouwen op het GZG-terrein blijven behouden en zijn op dit moment voorzien van een tijdelijke invulling. Circa 150 ondernemers, waaronder ontwerpers, kunstenaars, architecten en juristen, zijn nu gevestigd op het terrein.

 

http://www.heijmans.nl/nl/nieuws/start-sloop-gzg-den-bosch/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?