BAM maakt nieuwe structuur bekend en geeft inzicht in veranderingsprogramma

0
  • Goede voortgang bij ‘Back in Shape’-programma voor kostenreductie, projectbeheersing, werkkapitaalverbetering en desinvesteringen
  • Stroomlijnen van werkmaatschappijen, aansluitend op twee marktsegmenten (‘business lines’): Bouw en vastgoed en Infrastructuur, naast BAM PPP
  • Bundeling van twaalf Nederlandse werkmaatschappijen in twee werkmaatschappijen: BAM Bouw en vastgoed en BAM Infra
  • Bundeling van zes Belgische werkmaatschappijen in BAM Belgium
  • Reductie van circa 650 fte (vooral in Nederland, met name kantoorpersoneel) als gevolg van vereenvoudigde structuur en backoffice-schaalvoordelen
  • Introductie van een directieraad (‘Management Committee’), samengesteld uit tien directeuren werkmaatschappijen, de raad van bestuur en drie directeuren service-afdelingen

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv geeft vandaag tijdens een presentatie voor financiële stakeholders in Amsterdam een toelichting op het ‘Back in Shape’- programma, zoals eerder dit jaar aangekondigd voor de verbetering van de operationele en financiële prestaties.

Ir. R.P. (Rob) van Wingerden, MBA, sinds 1 oktober aangetreden als CEO: ‘Onze recente prestatie toont dat veranderingen bij BAM noodzakelijk zijn om de strategie van de Groep te realiseren en ons potentieel te benutten. Daarom is een andere aansturing nodig door het versterken van onze cultuur, versimpelen van onze structuur en aanscherpen van onze processen. Dat zal zich vertalen in betere projectbeheersing, een lagere kostenbasis en sterkere balans, waarmee wij onze concurrentiepositie versterken en meer waarde creëren voor onze aandeelhouders.’

Bundeling werkmaatschappijen
BAM vereenvoudigt de organisatiestructuur in Nederland en België door de samenvoeging van werkmaatschappijen. In Nederland worden twaalf werkmaatschappijen gebundeld in twee ondernemingen, die aansluiten op de twee marktsegmenten (‘business lines’) 1. Bouw en vastgoed en 2. Infrastructuur. De centrale ondernemingsraad heeft al positief advies uitgebracht over de nieuwe structuur.

In België zullen zes ondernemingen opereren onder een bedrijf BAM Belgium, actief op beide werkterreinen.

De nieuwe bedrijven worden geleid door een directie, waarvan een directeur Financiën en HR-directeur deel uitmaken.

Teneinde de bedrijfsonderdelen dichtbij opdrachtgevers te houden, blijft BAM uitgaan van een sterke regionale aanwezigheid.

De overige thuislanden, alsook de wereldwijde activiteiten, waren al opgezet met een of twee ondernemingen, die worden toebedeeld aan de twee business lines.

Reductie fte (voornamelijk Nederland)
De organisatorische aanpassingen beogen dat BAM extern effectiever in de diverse markten kan opereren en intern meer efficiency kan bereiken. Als gevolg van ontdubbeling en de te behalen schaalvoordelen door de vereenvoudigde structuur, zal het aantal fte gedurende 2015 met name in Nederland, vooral in backoffice-functies, naar verwachting met circa 650 afnemen. Het aantal fte in Nederland per 31 december 2013 was circa 9.700.

Directieraad
De raad van bestuur introduceert een directieraad (‘Management Committee’), die is samengesteld uit de leden raad van bestuur, de directeuren onder de nieuwe structuur, alsmede uit directeuren van de belangrijkste service-afdelingen.

Programma’s en doelstellingen
Kostenreductie: BAM zal per 31 december 2015 een kostenbesparing realiseren van ten minste € 100 miljoen. In de tweede helft van 2014 en de eerste helft van 2015 worden bijzondere herstructureringskosten verwacht van € 80 miljoen tot € 100 miljoen. De daarmee samenhangende kasuitstroom zal voornamelijk in 2015 plaatsvinden.

Projectbeheersing: het ‘Back in Shape’ programma zal BAM’s aanbiedingsprocessen en de uitvoering van projecten verbeteren. Dit zal zijn toegespitst op betere inzichten in de projectrisico’s en -kansen, zowel financieel als operationeel. Daardoor zal de kwaliteit van nieuwe opdrachten blijven verbeteren, terwijl tegelijkertijd BAM werkt aan de voltooiing van oude projecten. BAM streeft op langere termijn naar projectresultaten van 2 tot 4 procent.

Reductie werkkapitaal: BAM zal eind 2015 een duurzame reductie van het handelswerkkapitaal realiseren van minimaal € 300 miljoen.

Desinvesteringen: BAM handhaaft zijn doelstelling voor desinvesteringen van ten minste € 100 miljoen per jaar. Tot op heden heeft BAM in 2014 vastgoeddesinvesteringen gerealiseerd van in totaal € 160 miljoen. Voor de rest van 2014 en voor 2015 verwacht BAM voornamelijk desinvesteringen voortkomend uit de verkoop van commercieel vastgoed en kleinere desinvesteringen van non-core assets, die deel uitmaken van het uitrollen van de nieuwe organisatiestructuur. De timing van de desinvesteringen is afhankelijk van marktcondities.

Tussentijdse verklaring derde kwartaal
Gedurende de presentatie van vandaag geeft BAM geen nieuwe handelsinformatie. De volgende geplande update is de negenmaandse en tussentijdse verklaring over het derde kwartaal op 6 november.

 

http://www.bam.nl/pers/persberichten/bam-maakt-nieuwe-structuur-bekend-en-geeft-inzicht-in-veranderingsprogramma?vnc=1517d6c6239a1289466acacd96382d20&vnp=0

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?