Rijk en Den Haag zoeken nieuwe bestemmingen voor lege kantoren

0

Alleen al in Den Haag komt er de komende jaren 450.000 m2 aan kantoorruimte van het Rijk vrij. Er komen minder ambtenaren, en door flexwerken hebben die ook minder ruimte nodig.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en de Haagse wethouder Wijsmuller (Stadsontwikkeling) hebben vandaag afspraken gemaakt over verdere samenwerking bij het vinden van nieuwe bestemmingen voor vrijkomend vastgoed van het Rijk.

De afspraken gaan onder andere over de leegkomende ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken, de vorming van de internationale zone Den Haag en het aantrekken van buitenlandse organisaties naar Nederland en Den Haag. Verder worden bestaande afspraken over vrijkomende gebouwen geactualiseerd.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dit gebouw komt halverwege 2015 leeg. Het uitkomsten van onderzoek door het Rijksvastgoedbedrijf naar transformatiemogelijkheden van het gebouw worden samen met de gemeente Den Haag uitgewerkt tot uitgangspunten voor een nieuwe bestemming. In beginsel is het pand bedoeld voor organisaties op het terrein van ‘Safety en Security’. In de plint zou horeca en dienstverlening kunnen komen. De inrichting van het gebied moet passen bij een hoogwaardige zakelijke omgeving. De gemeente past de keerlus van de tram aan. NS Stations heeft plannen voor het vernieuwen en uitbreiden van station Laan van NOI als toegang tot het Beatrixkwartier.

Ministerie van Buitenlandse Zaken en het gebied rond station CS
Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag werken samen de mogelijkheden uit voor een integrale ontwikkeling van het gebied en voor herontwikkeling en gebruik van het gebouw van het ministerie. Ook wordt bekeken of er organisaties zijn die naar het gebouw kunnen verhuizen, zodat ergens anders ruimte vrij komt die gemakkelijker is te transformeren naar bijv. woonruimte.

Internationale zone
Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag ontwikkelen na marktonderzoek een ruimtelijke visie voor de internationale zone. Bekeken wordt wat nodig is om buitenlandse organisaties en hun medewerkers te huisvesten. Er komt een strategisch plan voor de samenwerking tussen het Rijk, de gemeente Den Haag en andere gemeenten over het aantrekken van buitenlandse organisaties.

Verkoopstrategieën
Voor veel gebouwen van het Rijk die leeg staan of komen, gelden er uitgangspunten voor het nieuwe gebruik. Potentiële kopers moeten daar in hun plannen rekening mee houden. Afgesproken is dat kopers ook een vrij bod mogen doen; bijvoorbeeld als het nieuwe gebruik een aanwinst is voor Den Haag, nieuwe concepten voor hotels of zorg oplevert of verloedering van het gebied voorkomt. Als een vrij bod een beter plan oplevert, zal de gemeente daaraan meewerken.

 

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2014/10/07/rijk-en-gemeente-den-haag-maken-afspraken-over-nieuwe-bestemmingen-vrijkomend-vastgoed

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?