CFV onderzoekt financiële risico’s zorgvastgoed

0

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) doet onderzoek naar de financiële risico’s van zorgvastgoed in eigendom bij woningcorporaties. Mogelijk zijn die risico’s er door het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. In het voorjaar van 2015 moet het onderzoek klaar zijn.

CFV onderzoekt welke corporaties zorgvastgoed hebben en hoeveel precies. Ook kijkt CFV of corporaties een risico-inventarisatie hebben gedaan en of ze al maatregelen nemen gezien de nieuwe wetgeving. Ten slotte inventariseert CFV welke corporaties risico’s lopen en maakt een inschatting van de mogelijke verliezen die woningcorporaties tot nu toe hebben geleden of gaan lijden door de nieuwe wetgeving voor verzorgingshuizen.

Vragenlijst
CFV heeft alle corporaties gevraagd vóór 7 oktober 2014 een vragenlijst in te vullen. Deze lijst en alle andere documenten over het onderzoek zijn te vinden op de CFV-website.

Het overheidsbeleid is erop gericht een grotere groep ouderen geen plek in een verzorgingshuis te geven. Hierdoor krijgen corporaties te maken met leegstand in de verzorgingshuizen of kosten voor de ombouw van complexen naar bijvoorbeeld zelfstandige seniorenwoningen of studentenwoningen. Ongeveer de helft van de corporaties in Nederland heeft zorgvastgoed in eigendom, maar precieze cijfers ontbreken nog.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/wonen-en-zorg/verzorgingshuizen/cfv-onderzoekt-financi-le-risico-s-zorgvastgoed.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?