Nieuw woningwaarderingsstelsel in oktober naar Tweede Kamer

0

Het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem waarmee de huur van sociale huurwoningen wordt berekend, ligt naar verwachting half oktober bij de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt al geruime tijd met partijen uit de sector over een aangepast WWS. De WOZ-waarde van woningen krijgt meer invloed op de huurprijs. Het is de bedoeling dat het stelsel op 30 juni 2015 ingaat.

Voorstel
Het voorstel dat naar de Tweede Kamer gaat wijkt iets af van het voorstel dat de minister voor Wonen in april 2014 aankondigde. In de nieuwste variant telt de WOZ-waarde van een woning iets zwaarder mee in het totaal van de puntenwaardering ten opzichte van eerdere varianten. Het gemiddeld gewicht van de WOZ-waarderingspunten in het totaal van de puntenwaardering wordt daarmee ongeveer 25 procent.

Aedes kan zich op hoofdlijnen goed vinden in het voorstel. De nieuwe variant heeft vrijwel hetzelfde effect op de maximale huurprijzen als eerdere varianten.

1 juli 2015
Het WWS wordt aangepast middels een wijzigingsvoorstel van het Uitvoeringsbesluit Huurprijzen Woonruimte. Na de Tweede Kamer kijkt de Raad van State naar het voorstel. Als dat alles voorspoedig verloopt, wordt het nieuwe puntensysteem half januari 2015 definitief vastgesteld. De geplande datum van inwerkingtreding is 30 juni 2015, zodat de huuraanpassing van 1 juli 2015 op het nieuwe WWS wordt gebaseerd.

Aedes wil dat de details van de regeling zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt, zodat woningcorporaties genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/woningmarkt/betaalbaar-wonen/wws/wws-in-oktober-naar-tweede-kamer.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?