Maatschappelijk verantwoord kantoor is de toekomst

0

Uit het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers Kantorenmarkten van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars blijkt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar een significantere rol in het bedrijfsleven neemt. Verder is het aanbod licht toegenomen en vertoont het opnamevolume op jaarbasis, in tegenstelling tot onze economie, een daling. De rapportage is vanaf dinsdag 7 oktober op de website van Dynamis te downloaden.

Aanbod
Aangezien bedrijven steeds meer waarde hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij waarde wordt gecreëerd op sociaal, ecologisch en gebied oftewel People, Planet en Profit, zoeken zij veelal een kantoor dat op deze idealen aansluit. De manier waarop hieraan uiting wordt gegeven is voor ieder bedrijf anders en veelal afhankelijk van bedrijfsgrootte, -cultuur,
-strategie en de sector. Deze ontwikkeling is merkbaar in de kantorenmarkt, bedrijven zijn op zoek naar een duurzaam gebouw waarin het bedrijf zich maatschappelijk verantwoord kan bewegen. Dit is tevens terug te zien in de duur van de huurcontracten, die namelijk veelal korter en flexibeler zijn.

Nu het langzamerhand beter gaat met de economie letten bedrijven bij hun huisvesting op een mogelijke uitbreiding van het aantal vierkante meters. De vraag naar flexibiliteit is al langer gaande, echter met de toen geldende economische situatie werd veelal gehandeld vanuit de gedachtegang ‘inkrimpen’ in plaats van ‘uitbreiden’. Op 1 oktober 2014 bedraagt het aantal beschikbare vierkante meters kantoorruimte ruim 7,2 miljoen. In vergelijking met drie maanden geleden is daarmee sprake van een lichte aanbodstijging van 1%.

Opname
De vraag naar kantoorruimte betreft met name nog een vervangingsvraag, waarbij steeds vaker rekening wordt gehouden met mogelijke groei of toch nog eventuele inkrimping. Dit is tevens terug te zien in korte en flexibele huurcontracten, maar ook in de gemiddelde transactiegrootte die 1.212 vierkante meter bedraagt. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is sprake van een daling in de gemiddelde grootte van 318 vierkante meter. Slechts 15% van het totaal aantal transacties is 2.000 vierkante meter of groter. De vraag naar relatief kleine kantoorruimten blijft daarmee onverminderd groot. Een kleine kantoortransactie (transactiegrootte <500m² in de vier grote steden en <250m² in de overige regio’s) is gemiddeld 181 vierkante meter groot.

De mediane huurprijs van het aanbod bedraagt aan het einde van het derde kwartaal € 125,- per vierkante meter. Hier staat tegenover dat voor een verhuurd kantoor in het derde kwartaal van 2014 daadwerkelijk € 100,- per vierkante meter is betaald. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is de huurprijs gedaald, aangezien de mediane huurprijs toen € 120,- bedroeg. De mediane huurprijs geeft de tendens van de kantorenmarkt weer en geeft aan dat de markt nog altijd moeizaam is door een scheve verhouding tussen vraag en aanbod. Desondanks zijn prijzen niet alleen sterk afhankelijk van de locatie, maar tevens van de kwaliteit van het gebouw. Van het totaal aantal kleine kantoortransacties vindt 29% plaats in één van de vier grote steden. De mediane huurprijs ligt met
€ 109,- per vierkante meter € 9,- hoger dan de huurprijs die is betaald voor kantoorruimte met een metrage boven de hiervoor genoemde grens.

Verwachting
In het afgelopen jaar is tot nu toe meer kantoorruimte opgenomen dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. De verwachting is dat het vierde kwartaal geen significant opnamevolume noteert, waardoor het opnamevolume van 2014 net onder danwel gelijk is aan het transactievolume van 2013. Door positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie verleggen bedrijven hun focus van inkrimpen naar uitbreiden. Niet alle branches zullen hier direct voordeel uit halen, echter de verwachting is dat meer branches op den duur, bij een blijvende groeiende economie, hiervan profiteren. Verder wordt structureel aanbod gerenoveerd en gemoderniseerd voor een betere verhuurkans danwel getransformeerd of gesloopt om zo het aanbod beter op de vraag te laten aansluiten. Desalniettemin is de verwachting dat het aanbod licht toeneemt.

 

http://stmakelaars.nl/Nieuws/10567/Maatschappelijk-verantwoord-kantoor-is-de-toekomst.html#.VCxZtUp9SuY

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?