Den Haag investeert miljoenen in sterkere economie

0

De gemeente Den Haag investeert de komende jaren 450 miljoen euro in de verdere ontwikkeling van de stad. Het gaat daarbij vooral om de groei van de economie, de kwaliteit van de buitenruimte en goede zorg. De plannen hiertoe staan in de begroting 2015-2018 die vandaag door het college is vastgesteld. De financiën van de gemeente zijn op orde. Er is weer ruimte voor investeringen, die Den Haag en haar inwoners verder vooruit helpen.

Wethouder Tom de Bruijn (Financiën): ‘De afgelopen jaren is een financieel gedegen koers gevaren, waardoor er een goede basis is gelegd om verder te bouwen aan een economisch sterke stad. Wij zijn trots op Den Haag en willen zoveel mogelijk welvaart en welzijn voor de Hagenaars. Dat betekent onder andere meer banen, een sterkere internationale positie, een mooie binnenstad en goede zorg.’

De begroting van de gemeente Den Haag omvat 2,5 miljard euro. Bijna 1,5 miljard daarvan is afkomstig van het rijk. De vorige collegeperiode is er in totaal 152 miljoen euro bezuinigd. Het huishoudboekje van de gemeente is op orde, nieuwe bezuinigingsronden zijn niet nodig. De woonlasten van de Hagenaar blijven laag. Den Haag streeft er naar haar positie in de top drie van Nederlandse steden met de laagste woonlasten te handhaven. De gemeente komt ook ondernemers tegemoet. De precario (belasting op terrassen en uithangborden) blijft 50 procent lager ten opzichte van 2013 en wordt in 2017 helemaal afgeschaft. Daarnaast komt er volgend jaar een belastingpauze voor zzp’ers en kleine ondernemers.

Economie en werkgelegenheid
Hoewel de economie weer aantrekt, is de crisis nog steeds voel- en zichtbaar in de stad. De werkloosheid daalt nauwelijks en veel Hagenaars leven in armoede. Juist daarom wil het college de economie verder stimuleren, zodat de werkgelegenheid groeit. Er komt een Economisch Fonds van 20 miljoen euro om geld paraat te hebben voor investeringen die de economie versterken. Om meer internationale bedrijven, instellingen en congressen naar Den Haag te halen is de komende jaren ruim 13 miljoen euro beschikbaar. Het streven is 10.000 banen erbij deze collegeperiode. Daarbij krijgt de aanpak van de jeugdwerkloosheid prioriteit; hiervoor is in totaal 12 miljoen euro beschikbaar.

Buitenruimte en Binnenstad
Een economisch sterke stad is ook een aantrekkelijke stad. Haagse straten, pleinen, wegen en parken moeten schoon en veilig zijn, zodat mensen er graag verblijven. Er wordt in totaal 60 miljoen euro geïnvesteerd in de buitenruimte. Bezoekers van buiten de stad moeten zich welkom voelen. Daarom worden de stadsentrees zoals de stations CS, Hollands Spoor en Laan van NOI opgeknapt (12 miljoen euro). De kust van Scheveningen wordt nog aantrekkelijker en beter bereikbaar (18 miljoen) en in de zeezeilhaven wordt 3,5 miljoen euro geïnvesteerd. Volgend jaar start de bouw van de Sportcampus Zuiderpark, de aanleg van de Rotterdamsebaan en begint de ontwikkeling van het Spuikwartier.

Zorg
De gemeente houdt de huishoudelijke zorg voor ouderen en langdurig zieken op peil, ondanks de bezuiniging die het rijk gemeenten oplegt bij de overdracht van deze taken. Hiervoor en voor de ondersteuning door mantelzorgers is jaarlijks 8 miljoen euro en eenmalig 14 miljoen euro extra beschikbaar. Het college vindt huishoudelijke hulp en mantelzorgers onmisbaar bij de omslag die in de zorg moet worden gemaakt. De jeugdzorg, die van het rijk en de provincies naar de gemeenten wordt overgeheveld, zal niet lijden onder de bezuinigingen van het rijk. Den Haag verwacht die te kunnen opvangen door goede contracten af te sluiten met zorginstellingen.

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/to/Den-Haag-investeert-miljoenen-in-sterkere-economie-1.htm

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?